Co je „přirozený životní styl“

Přirozený životní styl je dostupný každému stejně jako láska, za jejíž projev ho považujeme. Není otázkou tzv. inteligence, bohatství, moci či dokonce „krásy“. Všichni mají vytvořeny podmínky, které jim umožňují začít přirozeně žít nebo prohloubit přirozenost svého současného bytí. Chce to jen rozhodnutí, důslednost a krůček po krůčku směřovat ke svobodě, spokojenosti, zdraví, seberealizaci – ke štěstí. Důležité je vybrat si cestu, která je právě pro Mě nejschůdnější, odpovídá Mým možnostem, a nebát se ji vyměnit za jinou až ztratí svůj smysl. Existují mnohá doporučení, jak se v této problematice orientovat, kde začít. Ta právě pro Nás nejsrozumitelnější bývají i těmi správnými. Své poznání o přirozeném životním stylu jsme shrnuli do šesti činitelů, které mají podle nás zásadní vliv na Život člověka. První dva z nich jsou přirozené myšlení a emoce, které máme za základ míru, pokroku, spokojenosti a zdraví jednotlivce i společnosti. Jedná se o vytváření a přijímání takových rozhodnutí, poznatků, úvah, pocitů, které nevedou k ničení a sebepoškozování, které nevyvolávají nesnášenlivost a nadměrnou závislost, které nepodporují násilí a chamtivost, které nás nečiní ustrašenými a poníženými atd. V těchto procesech se může láska projevovat i jako „vnitřní“ pocit (hlas). Pak vše, co je mi vnitřně příjemné, dělám, přijímám a naopak. Je to všem srozumitelná, dostupná cesta. Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu, své Přirozenosti, Ona ví. Učím se s ní pracovat, zdokonaluji se. Cítím, že budu svobodnější, spokojenější a zdravější. Zároveň vlastním názorem přispívám do společné studnice vědění, k řešení „problémů“, které jsou vždy pozitivním okamžikem v životě člověka, přirozenou cestou vpřed. Umožňují vyniknout Mým přednostem, odhalit Mé nedostatky – poskytují Mi zpětnou vazbu neboli přirozenou reakci na Mé myšlení, emoce a konání. Rozvíjejí Mou pokoru a skromnost. Pomáhají Mi objevit Moje skryté, dosud nepoznané, možnosti.

Přirozené potraviny a nápoje, k nimž řadíme rostlinnou stravu i čistou pramenitou vodu, jsou třetím činitelem přirozeného životního stylu. Představují klíčový zdroj hmoty pro udržení a obnovu spokojenosti a zdraví člověka. Na rozdíl od všech ostatních potravin a nápojů jsou z neúplného hmotného pohledu nenahraditelnými. Výjimku z tohoto pravidla reprezentují energie lásky, které jsou základní „potravou“ každé bytosti včetně té lidské. V tomto univerzálním principu můžeme hledat podstatu mýtů o nápoji lásky. Také příroda, živá i neživá, se zásadně podílí na vytváření přirozených životních podmínek lidí, přirozeného prostředí. Je našim systémovým partnerem nikoliv soupeřem. Proto ji nemáme ničit, dobývat ani nahrazovat. Bez přírody není možný spokojený a zdravý život. Neměli bychom proto dovolit Neznalým, Nemocným devastovat tisíce čtverečních kilometrů, aby ukojili svou chamtivost, pohodlnost nebo aby prý zajistili „všespasující“ ekonomický růst. To jsou nesmysly, kterými se nás snaží ovládnout a zastrašit. Nežijeme v nedostatku ale v hluboké neznalosti. Musíme však začít sami u sebe, ve svých každodenních činnostech. Přibližovat se zpět k přírodě a zároveň využívat poznatky, které jsme nabyli v období nekritického pohledu na hmotu a zisk, k očistě přírody a vytváření technologií, které ji nebudou dále ničit. Přirozený pohyb je další nezbytnou součástí lidského bytí. Jeho přirozenost lze opět měřit spokojeností a zdravím daného člověka. I pohyb má tedy individuální charakter – každý musí najít a dodržovat svou míru. Nezapomínejme rovněž, že pohyb v znečištěném prostředí, byť jinak přirozený, nás může těžce poškodit i zabít. Přirozený odpočinek je pak přirozeným nástrojem obnovy a růstu na duchovní i tělesné úrovni bytí. Nelze ho vynechat a není možné ho obejít žádnými léky, doplňky stravy, energetickými nápoji a podobně. Odpočívat musíme My i naše dočasné lidské tělo. Nejjednodušším a nejúčinnějším nástrojem odpočinku jsou přirozené láskyplné energetické terapie. Najděte si tu svou a používejte ji. Samozřejmě, že k přirozenému odpočinku patří také přirozené myšlení a emoce, přirozené prostředí a přirozený pohyb.

Abychom dosáhli očekávaného cíle, musíme naplňovat a rozvíjet současně a nepřetržitě všech šest shora uvedených prvků přirozeného životního stylu. Pamatujme ale, že univerzálním klíčem otevírajícím dveře k jejich nalezení, pochopení a uplatnění je láska. Z našeho pohledu je přirozený životní styl také systémovou cestou, jak změnit současnou chamtivou, nesnášenlivou, násilnickou, bezcitnou a pomýlenou společnost. Směřuje ji totiž ke změně skrze poptávku a nabídku, tj. prostřednictvím nástrojů, které ona sama uznává a běžně užívá k regulaci svého primárního cíle – ovládání a zastrašování. Poptávka a nabídka jsou však univerzálními nástroji, nejedná se o objev tržní ekonomiky, volného trhu ani o projev „zlého“ kapitalismu. Stejně účinně mohou posloužit „dobru“. Jsou tady s námi od prvního okamžiku, kdy lidská bytost vstoupila na tuto planetu. Umožňují významně působit na jednotlivce i společnost každému z nás. Aby se však mohly uplatnit ve prospěch lásky, musíme projevit hlavně svou osobní aktivitu. To je životní zkouška současného člověka. Stačí se rozhodnout, kterým směrem chceme svůj a společenský vývoj posouvat. K dostatku či bídě, k soběstačnosti či omezování, k míru či násilí, ke zdraví či k nemocem, k tvoření či k ničení a sebepoškozování, k pokroku či úpadku…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *