Transformace člověka a „vyspělý“ zdravotnický systém

V „životu člověka“ se pojednává rovněž o tzv. transformaci. Procesu, který vede člověka ke změně jeho poznání velmi nepříjemným, často až téměř nesnesitelným, způsobem. Naše vysvětlení obsahuje jak „filozofickou“ úroveň popisující místo transformace v existenci lidské bytosti neboli PROČ, tak fyzikální podstatu tohoto jevu neboli JAK. Odpovědi na tyto otázky mohou pomoci člověku, který transformací prochází, pochopit jeho životní situaci a příčiny jeho aktuálních duchovních i tělesných potíží. Dávají mu také reálné návrhy, co lze s transformací dělat a co už nikoliv. „Moderní“ zdravotnický systém vnímá oslabení, omezení funkcí lidského těla většinou jako něco „zlého“. Proto se snaží všechny takové jevy „asanovat“ – odstraňovat, působit proti nim – a dovést tělo k jeho původní kvalitě. Zatím si nepřipouští možnost, že lidské tělo je jako celek schopno „inovace“ – povýšení své kvality. Neuvědomuje si proto, že k této „inovaci“ – přechodu na vyšší kvalitu – organizmus využívá stejné nástroje jako k „asanaci“ – obnově původní kvality. To je přirozené… Odtud nevolnosti, záněty, teploty, arytmie, křeče, bolesti, obrovská únava a další standardní projevy intenzivní výměny hmoty, které se objevují „nahodile“, protože nemají téměř žádnou teoretickou ani praktickou oporu v současné lékařské vědě.

Shora uvedený většinový „asanační“ pohled na věc je tak příčinou neschopnosti objevovat „vědecky“ ověřenými metodami inovační tělesné procesy, které mnozí z nás znají pod pojmem transformace a kterými prochází stále více lidí. Zdravotnický systém tento jev nezkoumá, nepopisuje, nevyvíjí žádné nástroje k jeho identifikaci, sledování a podpoře, nevyhledává a nevychovává odborníky schopné s tímto jevem systémově pracovat. Samozřejmě, že i tato situace má svou systémovou příčinu…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *