Organizmus

Z našeho pohledu je organizmus jedním z dočasných prostředí, které Bytosti využívají pro svůj vývoj. Projevuje se jako Univerzum a je řízen zákonitostmi platnými pro Univerzum. Proto Sebe nepovažujeme za lidské tělo a lidské tělo ani žádný jiný organizmus nepovažujeme za Bytost. Organizmus označujeme termínem život. Hledáme-li tedy v Univerzu život, nehledáme další Bytosti. Mnozí ví, že existují. Vždyť jsou s nimi v kontaktu, ať je nazývají Intuicí, Frekvenčním polem, Bytostmi světla, Duchovními partnery, Archanděly atd. Co však můžeme v tomto smyslu zkoumat, je, zda někde jinde nežijí organizmy, které by umožnily existenci stávajícímu lidskému tělu, nebo jestli někde jinde v Univerzu existují těla, do nichž by se mohla Bytost vtělovat. Samozřejmě je otázkou, co z toho a do jaké míry má smysl. Organizmy coby součást Univerza pracují v provozních cyklech, nevyvíjejí se. Není málo dokonalý vir, dokonalejší rostlina a ještě dokonalejší živočich. Každý organizmus, každé živé tělo je dokonalé tak, jak má být, to jest úplně. Jenom pak může Bytosti poskytnout dokonalé prostředí pro její vývoj, dokonale plnit svou funkci. Totéž platí o neživé přírodě neboli anorganických tělech.

Organizmy se tedy nevyvinuly jeden z druhého, to neumí, nejsou schopny vývoje, plní jenom předem zadané instrukce včetně povolené míry přizpůsobení se okolí. Rozmanitost jejich projevů je tudíž dána velkým počtem jejich druhů a povolením určitých odchylek, stanovených mezí, v nichž je organizmus schopen plnit svou funkci, to jest zobrazovat Bytostem přírodní zákonitosti a jejich účinky. Je ale možné z elementárních prvků, z nichž se organizmus skládá a k nimž nepatří jenom hmotné částice, sestavit jiný organizmus a to jakýkoliv. To však není v moci organizmu ani Univerza jako celku, nýbrž Nadtvořivých bytostí. Má-li se pak objevit nový organizmus, který pracuje nad rámec dosud platných pravidel, musí zasáhnout Bůh, případně se tohoto procesu účastní i Nadtvořivá bytost. Hovoříme-li tedy o situaci, kterou se snaží popsat také Darwinova teorie, každý nový organizmus je vytvořen v souladu s už působícími pravidly a musí proto v sobě, ve své struktuře, ve svých projevech zahrnovat také podobnosti s už vytvořenými organizmy. Jinak by musela být vytvořena celá nová Planeta, nová nepodobná Planetární neživá a živá příroda, aby nový nepodobný organizmus mohl přežít…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *