Dva projevy neznalosti

Neznalost má jako vše v našem chápání a vnímání světa dvojí povahu: tzv. pozitivní i negativní. Negativní projevy neznalosti si většinou dokážeme rychle představit, chybovat je lidské. Ale jak může neznalost působit pozitivně? V tomto smyslu je neznalost přirozenou součástí bytosti, podněcuje její zvědavost, touhu objevovat nové – nepoznané. Bez neznalosti by naše oddělené-individuální putování Univerzem ztratilo smysl. A skutečně, jakmile se neznalost vytratí z našeho bytí, splýváme s Bohem, naše existence nabývá zcela jiných rozměrů. Zatím jsme však bytosti neznalé a čeká nás ještě mnohé objevování. V lidském životě se proto setkáváme rovněž s událostmi, které nás mohou potrápit, ačkoliv nemají žádnou „negativní“ příčinu. Kromě jediné, té prvotní, plynoucí z našeho stvoření, z podstaty naší existence: dosud jsme se s daným jevem nesetkali, neznáme jeho negativní ani pozitivní projevy a tak v nás probouzí přirozenou touhu osobně ho prožít. Chceme sami na sobě zakusit, jaké to je být silným nebo slabým, krásným nebo „nehezkým“, všestranně nadaným nebo mentálně postiženým, bohatým nebo chudým člověkem. Možností, jak prožít daný život, je nespočetně.

Naším cílem je tedy poznání, jak si s dosud neprožitou lidskou pozicí nebo dispozicí poradíme, jak ji dokážeme využít ve prospěch svůj i ostatních, jak jinak ji můžeme chápat a přijímat. Že taková zvědavost sebou nese nejen potěšení ale i problémy není nic neobvyklého. Vzpomeňme si jenom, kolik úsilí musí dítě vynaložit, než se poprvé postaví na nohy, co vše tomu předchází. Nebo jak ho potrápí první napsané písmeno. Cokoliv děláme poprvé, může přinášet také bolest, sebezapření, lítost, obavu, netrpělivost či hněv. Jsou to podobné nepříjemnosti, které provázejí odstraňování negativních důsledků naší neznalosti. Třeba lhostejnosti, chamtivosti, touhy po odplatě a podobně. Co s tím můžeme dělat? Existuje jediný za to všem dostupný univerzální nástroj, který nám pomůže přirozeně odstranit naší neznalost, který nám pomůže přirozeně mírnit, pochopit, přijmout a využít její důsledky, ať jsou negativní či pozitivní. Tím nástrojem je láska

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *