Lze měřit Pravdivost?

V souvislosti s Pravdou jsme se setkali s měřením její míry v dané informaci. Toto hodnocení bylo označeno jako Pravdivost a čím vyšší mělo hodnotu, tím více měla být informace pozitivnější, správnější, láskyplnější a tím méně měla přinášet zla, manipulace atd. Musí tomu tak vždy být, neexistuje další řešení? Když si představíme úplnou (100%) Pravdu o nás a o naší existenci jako zářící Slunce, tak stejně jako se není současný člověk schopen dívat do Slunce, není schopen přijmout tuto úplnou Pravdu o sobě a o Všem. Nepřežil by ji, jeho tělo by bylo zničeno a On by zešílel. V menším měřítku může k takovým stavům vést Pravda zjevovaná v hypnózách, regresích a podobně, není-li na ni příjemce duchovně připraven. Na fyzikální úrovni jde o to, že všechny informace vnímáme My i Naše lidská těla skrze energie. A v tomto smyslu všechny naše potíže plynou z naší nedostatečné schopnosti pracovat se Všemi energiemi, které v Univerzu informace prezentují. Až to budeme umět, dosáhneme tzv. Absolutního poznání neboli splyneme s Bohem.

To znamená, že Pravdivost jako hodnocení nám může říkat, kolik z úplné Pravdy je skrze danou informaci zpřístupněno a komu. Můžeme si tedy myslet, že z 25% pravdivá informace bude srozumitelná a tak i přístupná většímu počtu lidí. A naopak, informace s vysokou mírou Pravdivosti, třeba 60%, by měla být do lidského společenství vpouštěna velmi opatrně. Vždyť současné lidstvo je jako celek velmi neznalé – někteří by jí vůbec nerozuměli a další by ji nemuseli zvládnout. Ať tak či onak, uvědomujeme si, že každé hodnocení je subjektivní neboli že mých viděných 25%, může jiný vidět jako 2% a další jako 54%. Kdybychom šli do důsledku, zjistili bychom totiž, že v každé informaci je skryta úplná Pravda a že je tedy 100% Pravdivá. Jde o to, kolik jsme schopni na základě svého Poznání z úplné Pravdy vidět právě my. Avšak nejen jako příjemci ale i jako autoři a jakou část a kolika lidem z úplné Pravdy odkryje náš způsob jejího vyjádření. Na kolik „procent“ z úplné Pravdy si troufneme sami a o kolik z nich se podělíme s ostatními, je naší zkouškou. Mimochodem, někteří hodnotitelé si neuvědomují, že jejich hodnocení je informací především o nich samotných. Z vlastní zkušenosti rovněž víme, že při kontaktu s Intuicí, Přírodou, Bohem, Systémem, Duchovním průvodcem atd. jsou všechny informace určeny v prvé řadě nám. Odpovědnost za jejich další šíření je výhradně naše a nikoliv „druhé strany“. To by ten život byl velice jednoduchý: prostě se zeptám, pak to vykonám a znova se zeptám… Jistě, obdrželi jsme informace, které jsme použili tak, jak přišli, a bylo to v pořádku. Ale dostali jsme rovněž informace, o kterých jsme zjistili, že je musíme dopracovat, opilovat než je použijeme pro sebe či dokonce zveřejníme. Nebo jsme je později „znovuobjevili“ z jiného úhlu pohledu. Byl to vždy úmysl Učitele, dát žákovi příležitost ukázat, co se naučil…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *