Jak přijímat Pravdu

Co se týče přijímání Pravdy, myslíme si, že není důležitý její zdroj. Odlišování, zda Pravda dorazila „přímo“ od Boha, Stvořitele, Podstaty, Systému, Přírody atd. či „nepřímo“ od nevtělených bytostí (andělů, duchovních průvodců atd.) nebo druhého člověka, nemá z našeho hlediska smysl a může vést ke zbytečným konfliktům. Pravda je Pravdou, ať se k nám dostane „odkudkoliv“. A pokud v současné době hlásá Pravdu vtělená bytost-člověk, je to vždy velmi radostná zpráva. A pokud ji i žije, je to úžasné. Myslíme si také, že na Pravdu je napojený každý a každý ji také pozná. Všichni k ní mají přístup, záleží jenom na nich, jestli ji přijmou „přímo“ či „nepřímo“ nebo jestli ji odmítnou. Principů je pár a jsou všem srozumitelné. Pravda „z druhé strany“, odkud jsme přišli a kam se všichni vrátíme, je nám pak sdělována formou, která odpovídá našemu životnímu záměru a aktuální míře našeho systémového poznání. Někomu skrze zjevení Ježíše, někomu prostřednictvím vědeckých informací předávaných nevtělenou bytostí, někomu „skáčou myšlenky rovnou do hlavy“ z akáši, někdo hovoří s „mimozemšťany připlouvajícími v kosmických lodích“, někdo dostává „jen“ intuitivní pobídky nebo „jednoduchá“ znamení, z někoho tryská Pravda sama („Neklekejte přede mnou, i ve Vás je Bůh.“). Je úkolem každého z nás to pochopit, najít si svůj způsob přijímání Pravdy a využívat ho. V těchto souvislostech bychom chtěli dodat, že nemá význam hodnotit, jestli někdo Pravdu či cokoliv opsal, převzal a podobně. To jsou pasti hmotných a na zisk zaměřených lidí, kteří bazírují na nesmyslech, jejichž prostřednictvím ovládají druhé. To, že jeden popisuje něco, co už „dříve“ popsali jiní, to není špatně, to je dobře! Vždyť před námi na planetě žily miliardy možná bilióny lidí a my sami jsme se sem x-krát vtělili včetně Vás. Jistě jsme pokaždé uvažovali, diskutovali, poznávali a žili Pravdu z mnoha různých pohledů.

I my v našich knihách popisujeme mnohé, co už napsali jiní, hlásají jiní a budou šířit jiní. Přitom k řadě poznatků jsme se dopracovali sami. To však byl náš osobní úkol, náš soukromý cíl – objevit to sami. Je to jako v matematice, zadaný příklad už byl mnohokrát vyřešen, přesto jeho řešení nové generace studentů objevují stále dokola – pro sebe a v jiných podmínkách. Takové řešení chutná nejlépe. Knihy jsme tedy nevydali proto, abychom ohromili svět nějakými novými objevy o Pravdě, ale na prvním místě proto, že si myslíme, že v současné civilizaci není takových informací dostatek, že je potřeba hovořit o Pravdě i jazykem současných kulturních skupin a že jsme chtěli přispět. Jednou z Pravd naší existence je totiž Pravda-Princip Spolupráce a jedinečnosti, který v knize „Život člověka“ rozebíráme. Navíc, svět je v neustálé změně a dynamika těchto změn neustále roste. Je potřeba další a další příklady „dětem své doby“ a sobě podobným, kteří se dosud neprobudili, kteří čekají na srozumitelný impuls nebo kteří hledají podporu na své cestě. Nezapomínejme však, že klíčovou Pravdou pro náš současný vývoj, pro náš spokojený a zdravý lidský život, pro naši další existenci mimo tělo je Láska. Učme se jí sami i navzájem a bez hodnocení, zda je nám Pravda sdělována „přímo“ či „nepřímo“…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *