Ty, Já, Láska, ego a energie

Ty jsi Já. se projevuje láskou. Láska je stav harmonie. Ve stavu harmonie užíváš energie – láskyplné energie, které Tě vedou ke spokojenosti a ke zdraví Tvého dočasného lidského těla – umožňují Ti na systémové úrovni optimálně přijímat a působit. Tento vjem bývá označován také jako sounáležitost, splynutí, prázdnota… Skrze Já neboli skrze projev své lásky jsi napojen(a) na univerzální zdroj lásky – na zdroj láskyplné energie, kterému někteří říkají Absolutno, Bůh… Ve Tvé lidské existenci může být tento Tvůj láskyplný kanál, který Tě spojuje se Všemi (i lidmi) a se Vším, rušen, omezován dvěma faktory.

Tvým egem (Tvým myšlením a Tvými emocemi) a Tvým prostředím (Tělem včetně lidského těla). Na počátku Tvé lidské existence mají ego i prostředí parametry, které odpovídají Tvé aktuální dosažené míře systémového poznání a Tvému životnímu záměru – někteří je označují jako součást tzv. karmy. Ego je tvořeno výhradně nehmotou (zjednodušeně energiemi), zatímco prostředí tvoří nejen energie ale i hmota. A protože jsi z pohledu lásky nedokonalý(á), stejně nedokonalé jsou tyto Tvé dva lidské parametry.

Prostě část Tvého obalu tvoří látky, které ruší, omezují Tvé láskyplné spojení, Tvé láskyplné přijímání a působení. Tyto rušící, omezující obaly generují (sami vytvářejí a navazují) různé energetické soubory v souladu s univerzálními principy, z nichž některé známe například jako fyzikální zákonitosti nebo filozofické úvahy. Vnímáš je jako různé situace, jevy, zážitky, informace, vztahy, předměty atd., s nimiž dosud neumíš pracovat nebo s nimiž jsi v minulosti nepracoval(a) v souladu s láskou. Těmito obaly – egem a prostředím – jsi rovněž navázán(a) na energetické zdroje ostatních, protože Oni jsou na tom stejně jako Ty. Je na Tobě (a na Každém), které energetické soubory budeš prioritně používat… Tvůj systémový úkol však je myslet, prožívat potažmo konat tak, aby jsi rušení, omezení láskyplného zdroje eliminoval(a) na minimum…

Tímto způsobem poznáváš, učíš se pracovat s nehmotou (zjednodušeně s energiemi), formuješ směrem k lásce své ego a prostředí respektive jejich energetický a hmotný obsah – tzv. naplňuješ svou karmu, učíš se uplatňovat lásku… Z toho plyne, že máš 2 energetické zdroje, které můžeš dle libosti užívat. Lásku na jedné straně a ego s prostředím na straně druhé. Tvá volba určuje, jak bude Tvůj život vypadat, jak budeš působit na své okolí, na ostatní bytosti a prostředí. A jak Oni a To budou působit na Tebe – jak budeš přijímat. Tak si vytváříš svůj životní prostor a tomu odpovídají Tvé životní podmínky v rámci daného života, dané společnosti… Z toho, co vidíme kolem sebe, je zřejmé, že většina z nás neví, co vlastně láska je a jak s ní má pracovat…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *