Všichni se transformují skrze lásku; dovednosti v práci s energiemi jsou pouze vedlejším produktem vývoje nikoliv jeho cílem…

Z toho, jak jsme dosud poznali transformaci, nám vyplývá, že všichni se transformují skrze prožívání lásky, ať si to uvědomují či nikoliv. O to v transformaci jde, rozšířit užívání své lásky vůči Všem a Všemu, kdykoliv a kdekoliv, za každé situace. S rostoucí mírou projevování lásky se pak zvyšuje naše poznání včetně míry Pravdy o nás a o naší existenci, kterou jsme schopni přijmout a použít ve prospěch svůj i ostatních. Rostou naše dovednosti v práci s energiemi a umíme se přirozeněji integrovat do prostředí planety Země jako i do celého univerzálního prostředí – do Univerza. Každý člověk je však jiný a nachází se v jiné fázi svého vývoje. Proto uplatňujeme lásku odlišnou měrou a odlišnými způsoby a proto hledáme cesty, jak postoupit vpřed, vhodné právě pro nás. Buď si je sami vymyslíme nebo se můžeme porozhlédnout kolem sebe, co nám mohou nabídnout druzí. Přitom může dojít k záměně lásky a toho čemu říkáme dovednosti. K nim patří i práce s energiemi ve smyslu jasnovidectví, telepatie, teleportace, levitace, léčby, působení „na dálku“ nebo speciálních cviků. Někteří pak rozvíjejí tyto energetické dovednosti a myslí si, že rozvíjejí svou lásku. Domníváme se, že takový pohled přináší mnoho problémů těm, kdo uvíznou v této pasti, a také těm, kdo jsou následně předmětem energetického působení těchto postupů. Nejhorším výsledkem takového jednání je tzv. černá magie. V našem pojetí tedy není hlavním předmětem transformace rozšiřování svých „nadpřirozených“ dovedností v práci s energiemi. To je sice důležitý ale pro nás doprovodný jev, „bonus“, který nám rostoucí míra uplatňování lásky přináší. Umožňuje nám, abychom se dokázali o sebe postarat v maximální možné míře sami, abychom byli co nejvíce soběstační, abychom vytvářeli minimum vztahů a závazků, které by mohly vést k našemu ovládání, ponižování, zastrašování – abychom se mohli zapojit do vyšších forem spolupráce na vyšších úrovních Bytí.

Bez lásky však nemáme šanci, bez lásky se sice staneme z pohledu neznalých obdivuhodnými a dovednými ale ve skutečnosti stejně ovládanými, ponižovanými a zastrašovanými vlastními nepřirozenými touhami a skutky, které jsou násobeny naším nepřirozeným využíváním energetických dovedností. Působení energiemi námi samotnými nebo na nás je pouze nástrojem, který nás má přimět a přivést ke změně, k transformaci – ke zvýšení míry uplatňování naší Lásky, naší Podstaty, naší nejvyšší Přirozenosti. Myslíme si, že toto je hlavním obsahem-úkolem transformace současného člověka a celé naší civilizace – zjistit konečně, a to v masovém měřítku, co je láska, jak se projevuje a pak to krůček po krůčku uplatňovat neboli se transformovat. Zatím dle našeho názoru žijeme ve velkém omylu, jinak by nemohlo být v nás a kolem nás tolik strachu, bídy, nemocí, špíny a ničení. Až objevíme skutečnou lásku a až ji budeme uplatňovat, tyto nepřirozené jevy se budou pomalu ale jistě vytrácet z našich životů na individuální i společenské úrovni…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *