Zneužívání dovedností – dovednost automaticky neznamená vyspělost

Bohužel, mnozí stále hledají štěstí buď v touze po bohatství, po moci, po slávě a v podobných slepých uličkách nebo v touze přenést odpovědnost za svou spokojenost a zdraví na druhé a to stejně bezvýsledně. Tento jev provází naší civilizaci dlouhodobě, a proto se jako celek nacházíme tam, kde dnes jsme – v prostředí plném násilí, bídy, špíny, nemocí a sebezničujícího chování. Jedni „nadlidsky“ berou odpovědnost za druhé a další jim tu svou „z pohodlnosti“ přenechávají. Za takové jednání se tvrdě platí. Přesto, sotva jedna forma selže, vyčerpá se, není dostatečně „atraktivní“, první i druzí hledají další příležitosti, jak dosáhnout svého rychle pomíjejícího a bolestného naplnění. V současné době, kdy ekonomická „svoboda“ (většinou tolerovaný bezbřehý hmotný zisk) nevědomě vygenerovala také více duchovní svobody, se tato svoboda stala zlatým dolem i pro mnohé, kteří skutečně ovládají některé omezené formy práce s energiemi. Lidé si krátkozrace spojují léčitelské, jasnovidné, hypnotizérské a podobné dovednosti s vyspělostí člověka stejně jako slepě věří těm, kdo perfektně ovládají management, ekonomiku, matematiku, chirurgii nebo hru na housle. Jenže lidské dovednosti nejsou přímou úměrou k vyspělosti člověka, ale systémovým záměrem, který umožňuje v dané oblasti méně vyspělým (méně znalým, méně moudrým) seznámit se s účinkem dovedností, k nimž směřují. Existuje tedy systémová hranice míry (ne)dovedností, kterou je možné překročit jenom po prokázání určité míry lásky v našem konání.

A tak se můžeme kromě „obyčejných“ méně vyspělých (méně znalých, méně moudrých) setkat také s „neobyčejně“ zlými léčiteli, jasnovidci, hypnotizéry nebo se zlými předsedy vlád, zlými poslanci, zlými generálními řediteli, zlými špičkovými matematiky, zlými skvělými lékaři, zlými geniálními houslisty a dalšími vynikajícími odborníky ale „neobyčejně“ málo vyspělými bytostmi. To znamená málo vyspělými vzhledem k jejich aktuální dovednostem, které jsou v daném životě jejich zkouškou nikoliv důvodem k osobování si nějakých výjimečných nároků či k jejich obdivování. Navíc, v dalším životě tomu může být naopak, naše pozice se mohou vyměnit. Proto měříme vyspělost každého, s kým se setkáme, mírou lásky, kterou je schopen projevit. A měříme ji neustále včetně sebe samých – alespoň doufáme… Na rozdíl od mnoha vědců se tedy domníváme, že lásku je možné měřit, ale musíme brát v úvahu, že takové měření nelze svěřit přístroji nebo druhé osobě, protože nikdy nebude, díky jedinečnosti každého z nás, objektivní. To je naše odpovědnost, náš lidský úkol, jak některé vědce nabádá mimo jiné teorie, kterou oni sami nazývají kvantovou. Zatím však málo z nich chápe, že právě to je jejím největším současným přínosem lidstvu a hlavním poselstvím jim samotným. Myslíme si také, že vhodné nástroje k měření lásky nám poskytla všechna větší náboženství (a nejen ta), s nimiž se západní civilizace setkala. Jak křesťanství, tak buddhismus či islám, v sobě zahrnují minimálně základní mravní systém neboli každé z nich nám předkládá svou verzi Ježíšova desatera. A pokud nahlédneme do moderních evropských dějin, pak nemůžeme nevzpomenout například moudrost J. A. Komenského. Že tato pravidla byla zneužita a jsou zneužívána, není jejich chybou. V této souvislosti nás zaujalo, jak se člověk brání tyto jednoduché nástroje přijmout do svého života a dává raději přednost velkému utrpení, jak se bez vlastní úvahy odevzdává do moci ostatním, jak se nechce smířit s tím, že mít svůj život ve vlastních rukou by mohlo být tak jednoduché. Ale už jsme o tom psali – poznání není diskriminační. Jeho základní principy jsou co nejjednodušší, co nejsrozumitelnější. A proto je každý schopen, bude-li opravdu chtít, těmto pravidlům porozumět nebo si sestavit podobná pravidla sám pro svou aktuální životní pozici. Po jejich pochopení a přijetí se může vydat svým směrem a bez potřeby bohatství, moci, slávy nebo bez nutkání svěřit svůj život „pohodlně“ do rukou druhých, jeho život s láskou bude svobodnější a radostnější…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *