Co znamená termín „přirozený“

Přirozený (pozitivní, systémový, vhodný, dobrý – Dobro) znamená v souladu s láskou. V těchto souvislostech lze přirozenost měřit mírou uplatnění lásky v životě daného člověka, která se projevuje i mírou jeho spokojenosti a mírou zdraví jeho dočasného lidského těla. Vyjadřuje například, že v nás samotných nejsou příčinou ani důsledkem našeho jednání závist, vztek, nadřazenost, poníženost, touha po pomstě, ovládání druhých, chamtivost a podobně. Nebo, že svým konáním nepoškozujeme a neničíme svá lidská těla ani své ostatní okolí. Přirozenost vnímáme i na společenské úrovni, kde se projevuje mírem, spoluprací, tolerancí, nezávislostí, dostatkem…

Nepřirozený (negativní, nesystémový, nevhodný, zlý – Zlo) znamená v rozporu s láskou. Je opakem přirozeného. V těchto souvislostech lze nepřirozenost měřit mírou absence lásky v životě daného člověka, která se projevuje i mírou jeho nespokojenosti a mírou narušení zdraví jeho dočasného lidského těla. Projevuje se na individuální i společenské úrovni ničením a sebepoškozováním, závistí, vztekem, nadřazeností, ponížeností, touhou po pomstě, ovládáním druhých, chamtivostí, terorem…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *