Násilí je vždy projevem naší neznalosti

Za násilí lze považovat jakékoliv působení jedné bytosti na druhou proti její vůli. Tento výrok má však univerzální záběr a nemusí být člověkem úplně pochopen. Abychom mohli termín „proti její vůli“ alespoň sami sobě srozumitelně definovat, zavedli jsme pojem nezbytná osobní potřeba. Jeho podstatou je odmítání hromadění čehokoliv duchovního nebo hmotného nad rámec množství nezbytného pro osobní potřebu. Jak to poznáme? V okamžiku, kdy je tento princip jednotlivcem nebo skupinou porušen, začne se objevovat násilí. Nezbytná osobní potřeba je tedy jedním z regulátorů násilí, není však jediným. Obecně můžeme říci, že proti násilí působí všechna pravidla, která jsme v „životu člověka“ a na těchto stránkách definovali jako projevy láskyplného jednání. Přestaneme-li jakékoliv z nich uplatňovat, začneme mít problémy také s násilím a se vším, co ho provází. V našich současných lidských podmínkách, v naší existenční vývojové fázi, bychom proto měli k násilí zaujímat nekompromisně odmítavý postoj tak, jak ho popisujeme. Násilí by tedy mělo být tím posledním krokem, ke kterému by se měl člověk uchýlit na individuální i skupinové úrovni. Když už k němu dojde, mělo by být přiměřené a mělo by být prosto jakýchkoliv negativních myšlenek a emocí. Jakmile je možné použít jiné prostředky k řešení daného problému, je potřeba od násilí okamžitě upustit. Během násilného aktu nemá jeho vykonavatel myslet na pomstu, nemá se povyšovat, nemá hledat v násilí požitek ani zdroj jakýchkoliv výhod, zisku atd.

V každém případě by použití násilí mělo být vyhodnoceno jako chyba. V tomto smyslu by mělo být přezkoumáváno a měla by být vytvořena a zavedena opatření, která by dále omezila použití násilí jak při opakovaném výskytu daného problému, tak obecně. Kdybychom chtěli toto téma trochu odlehčit, řekli bychom, že násilí je vlastně oboustranné a pořádně velké faux pas, které je potřeba co nejrychleji smést ze stolu. Vyspělé-láskyplné a inteligentní bytosti, za něž se mnozí z nás považují, to umí. Přesto současná „vyspělá“ společnost násilí podporuje a dokonce je jedním ze základních pilířů jejího ekonomického růstu, který mnozí považují za prioritní nástroj v cestě za pokrokem a hojností. Byť je posetá milióny mrtvých, zraněných, zbídačených, šílených a jinak nemocných lidí, byť ji provázejí změny planetárního prostředí, které ohrožují veškerý život…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *