Kdo nebo co je satan respektive satanství

Podle nás se jedná o symbol duálního vnímání světa, s nímž se potýkáme všichni, kdo se nacházíme v této bytostní vývojové fázi. Až trošku „povyrosteme“, a to už bude brzy, uvidíme to jinak. Možná i takhle: Z našeho pohledu je satan označením buď pro chování, které označujeme za nepřirozené, nebo pro prostředí, které působí na člověka nepřirozeně. Abychom uvedli nějaký příklad, tak nepřirozené chování je třeba krádež, vražda, povyšování se, ponižování se, sebelítost, zatímco za nepřirozené prostředí můžeme z lidského hlediska považovat automobilový smog, záření vysílačů mobilních vysílačů, průmyslový popílek nebo zakouřenou restauraci. Projevy satanství mají tedy různé podoby a intenzitu. Samotné slovo satan pak většina spojuje s těmi nejvíce nepřirozenými jevy. V souvislosti s energiemi se jedná o jejich druhy (rozsahy, silové stupně…), které nedokáže daný jedinec zpracovat a které ho proto ovládnou. Pak je nucen v těchto energiích existovat, žít v nich, chovat se podle nich, podřizovat se jim, přičemž intenzita jejich působení se může zvyšovat a pak vede k těm nejnebezpečnějším projevům satanství – k těm nejsilněji vnímaným „zlým skutkům“ (třeba k vraždě, mučení…) a k nejsilněji vnímaným „zlým prožitkům“ (třeba k rakovině, těžkým depresím po ztrátě blízké osoby…), které nás energeticky vysávají. Pokud se intenzita nezvyšuje nebo mírně kolísá, znamená to, že daný jedinec je schopen průběžně a částečně tyto nepřirozené energie zvládat, tj. odpuzovat je svým přirozeným myšlením a prožíváním-emocemi. Prostě dělá ještě něco, co snižuje nebo mění účinek těchto energií na něj – například se současně věnuje charitě bez postranních úmyslů, pomáhá nemocnému sousedovi, rád a hodně pobývá v přírodě a podobně. Nebo mu v eliminaci energií, které nezvládá, pomáhá někdo, kdo to umí. Shora uvedené rovněž vysvětluje rčení, že v každém člověku je ukryt satan. Ano, protože každý z nás si může vybrat, o jaké energie bude usilovat, s jakými energiemi bude pracovat. Hlavním nástrojem jsou mu v tomto snažení jeho myšlení a emoce, které souhrnně označujeme jako ego neboli nižší já.

Satanství – nepřirozená energie – je proto součástí Univerza. V určité vývojové fázi slouží k rozšiřování poznání bytostí, ke zvyšování jejich schopnosti působit s láskou, tj. skrze své Vyšší Já rozvíjet své dovednosti v práci s energiemi. V Univerzu existují oblasti, kde se s projevy satanství v nám známém pojetí „nesetkáme“. V duchovní terminologii se o nich hovoří jako o vyšších duchovních sférách, kde existují bytosti, jež umí satanské-nepřirozené energie ovládat. To znamená, že je svou láskou dovedou vypudit ze své oblasti do jiných sfér Univerza nebo je umí využít přirozeným způsobem. S nimi vypudí i ty, kdo se satanskými energiemi pracují, neboť jsou jimi obaleni. V takto „čistých“ oblastech pak zkoumají Univerzum a samy sebe za láskyplných podmínek, které si samy vytvořily. To ale znamená, že v Univerzu existují také místa, kde působí bytosti ze současného lidského hlediska sice velmi dovedné v práci s energiemi, ale jejich dovednosti nejsou v souladu s jejich vyspělostí – mírou lásky, kterou jsou schopny projevit. Své dovednosti tzv. zneužívají. V těchto vrstvách (oblastech, částech…) Univerza, které nehmotně (zjednodušeně energeticky) odpovídají nehmotě (zjednodušeně energiím), jež tyto „satanské“ bytosti užívají, pak uvíznou do té doby, než změní svůj přístup. V náboženských textech se můžeme dočíst o „jezerech plných ohně a síry…“. Z toho mimo jiné plyne, že v práci s energiemi je nastavena určitá systémová hranice dovedností, za níž se není možné dostat bez dosažení příslušné míry lásky – bez příslušné míry vyspělosti. Nezapomínejme přitom, že každý z nás existuje ve své individuální oblasti, která je výsledkem jeho vlastního působení, a tak si můžeme vytvářet sami sobě a v sobě místa více či méně prodchnutá satanstvím na jedné straně či láskou na straně druhé – to je naše právo a odpovědnost, naše svobodná volba. I na Zemi se do lidských těl inkarnují bytosti, které nám mohou připadat jako „satanské“ a které jsou nejčastěji známé jako jako velmi krutí a bezohlední lidé. Nicméně, všem takto „postiženým“ bytostem se dá velmi jednoduše ubránit a pomoci.

Tímto mocným nástrojem, který to vše dokáže, je láska. Bohužel, stále mnoho lidí neví, co je láska, pletou si ji například se sexem, partnerstvím nebo s příbuzenskými vazbami. Pak mohou být v těchto vztazích nespokojeni, neumí si je náležitě užít, a proto je nežijí přirozeně – obrazně řečeno projevují menší či větší míru satanství. Satanství je tedy univerzálním fenoménem provázejícím i naši většinově nepřirozenou civilizaci. Záleží jenom na nás samotných, na každém jednotlivci zvlášť, do jaké míry se nás bude dotýkat, do jaké míry nás potrápí – záleží jenom na míře námi projevované lásky. Každá kultura, každá civilizace, spojuje satanství – nepřirozenost – s určitými symboly, které jsou pro ni srozumitelné. Vycházejí z míry jejího systémového poznání, z jejích kulturních zvyků, tradic a podobně. Jedním z těchto symbolů je také číslo 666. Existují různá vysvětlení, jak vzniklo, ale jako logické může pro nás být třeba to následující. Číslo 6 bylo posvátným číslem Babyloňanů. V židovské kultuře se však Babyloňané neblaze proslavili tím, že drželi v otroctví část židů a tak se pro židy stali symbolem zla-satana. A když je něco hodně zlé-satanské, tak proč ne třeba 3 krát zlé neboli: 666. Z židovského prostředí se pak tento symbol přenesl do prostředí křesťanského, kde se s ním setkáváme dodnes. Na závěr bychom ještě jednou připomněli, že bez ohledu na to, jaké symboly, nástroje, představy jsou použity k vyjádření satanství, a bez ohledu na to, kdo je jejich nositelem, vždy a všude máme k dispozici ten nejúčinnější univerzální prostředek, jak se s těmito jevy vyrovnat – lásku…

2 komentáře u „Kdo nebo co je satan respektive satanství

 1. Božka

  Dobrý den, pane Jiří
  děkuju za odpověď, věděla jsem, že mi něco podobného odepíšete, už to nějakou dobu chápu stejně, jen jsem to potřebovala znovu potvrdit.
  Když jsem četla tento článek, zase mi tam ale nesedí jedna věc. Kamarádka s manželem i jiný kamarád praktikují jógu a kdysi dřív mi řekli, že je jedno, jak nazveme opačný pól, dá se říct- negativní energie, zlo, ego apod. Ego je ta naše nižší část, která umí manipulovat a být zlá, proto mi tam nesedí věta “ s jakými energiemi bude pracovat. Hlavním nástrojem jsou mu v tomto snažení jeho myšlení a emoce, které souhrnně označujeme jako ego neboli nižší já.“ Jak může být naším nástrojem ego, pokud chceme na sobě pracovat a růst směrem k lásce? Tady sedí více ta věta v dalším odstavci -“ tj. skrze své Vyšší Já rozvíjet své dovednosti v práci s energiemi.“ Přece pokud vím o svých chybách,,snažím se jich zbavit, pracuji s odpuštěním apod.,tak k tomu používáme jemné energie a ne ego.
  Děkuju za odpověď
  Ještě bych se chtěla zeptat, jestli je možné napsat dotaz pouze soukromě? Nechci vše řešit veřejně
  Božka

  1. Ja

   Dobrý den paní Božko,

   jsem rád, že Vám moje odpověď byla v něčem nápomocná 🙂

   Začnu tou jógou. K józe mám velmi pozitivní vztah. Považuji ji za jeden z nejdokonalejších poznávacích systémů, které má současná „vyspělá“ civilizace k dispozici. Sám cvičím hathajógu a praktikuji i ostatní základní druhy jógy: bhakti jógu, džňána jógu a karma jógu. Moje zkušenost mi říká, že výklady jógických textů mohou být různé. Je to dáno třemi faktory: zcela jinou kulturou, kvalitou překladu a poznáním překladatele a posléze i vykladače. A také mírou poznání příjemce takové informace. Ne vždy je možné druhému člověku naplno říci, jak se věci mají. Nemusel by Vám rozumět, mohlo by ho to deprimovat nebo by se mohl dostat na scestí. Například v matematice se děti nejdříve učí základy. Třeba, že nulou nelze dělit. Nikdo je nezatěžuje tím, že to možné je, ale nejdříve je na takovou informaci připraví. Do té doby s nimi hovoří na úrovni jejich dovedností. Stejné metody se praktikují i při duchovní výuce. Jenom dodám, že to neznamená, že děti jsou „hloupější“ nebo méně vyspělé než dospělí. Jen nemají některé dovednosti. To bychom si měli neustále uvědomovat i ve vztazích mezi dospělými. To, že něco nevím nebo neumím, ještě neznamená, že jsem méněcenným, méně vyspělým atd. než druhý. Projevem vyspělosti nejsou dovednosti, ale míra schopnosti projevovat lásku, láskyplný přístup. Projevem vyspělosti je tedy míra schopnosti projevit své Vyšší já, zatímco dovednosti jsou projevem nižšího já neboli ega.

   Ano, opačné póly mohou mít různé názvy, třeba Vyšší já a nižší já. Nemusí však jeden vždy znamenat absolutní „dobro“ a druhý vždy absolutní „zlo“. V každém okamžiku bychom měli toto hodnocení vztahovat k právě prožívané či studované situaci. Je dobré si uvědomit, že co je „zlé“, může se stát při správném zacházení „dobrým“. Platí také, že bolestné seznamování se se „zlem“ a jeho bolestné poznávání můžeme považovat za určitou vývojovou etapu člověka, ale i bytosti obecně. Dříve či později přestaneme „zlo“ vnímat jako bolest a naučíme se ho přijmout-ovládnout.

   To znamená, že výklad ega jako „zla“ je zjednodušený pohled na věc. Ego není „zlo“. Ego má jen různé názvy: někdy může být označováno taky jako myšlení a emoce nebo také jako nižší já nebo třeba jako základní poznávací algoritmy ale i jako duše. A jistě bychom našli v různých naukách jeho další označení. Nic z toho nevnímám jako „zlo“. Ego nám může činit potíže jenom tehdy, když ho neumíme zvládnout. Nástrojem k jeho zvládnutí je Vyšší já. Většina z nás funguje naopak. Nechávají své Vyšší já v pozadí a řídí se nižším já. Nechávají myšlenky a emoce, které k nim přicházejí z okolí nebo které sami generují, bezuzdně působit na své Vyšší já a na své tělo. Jsou pak mimo rovnováhu neboli mimo lásku. žijí převážně ve „zlém“. Mají strach a jsou nemocní nebo své nemoci neunesou. To všichni známe i z vlastních zkušeností. Ego tedy představuje způsoby našeho myšlení a způsoby našeho prožívání (emocí). A jak víme, myšlenky i emoce nám nepřinášejí jen bolest, smutek a podobně ale i radost.

   V jógických textech, tedy v jejich různých překladech a výkladech, se pak můžeme dočíst, že máme ego odstranit. Odstranit ego lze jenom tak, že bytost splyne s Bohem, neboli, že jako individuální jednotka zanikne. Dokud je bytost bytostí, to jest vnímá se jako oddělená část Boha, musí ego mít. Bez ega neboli bez myšlení a emocí by nemohla splnit svůj úkol. Bůh by nebyl schopen se skrze ní projevit a poznávat. Proto i tzv. realizovaný jogín má ego. On taky stále myslí a prožívá-pociťuje, ale dokáže své myšlenky a emoce plně přijmout-zvládnout neboli zůstává ve své rovnováze-lásce. Nepropadá bolesti, strachu, povyšování, chamtivosti atd. a šíří kolem sebe pohodu a mír.

   Proč se v souvislosti s egem hovoří o energiích, vibracích a podobně? Protože energie jsou fyzikální pojem naší moderní doby a hodně lidí si dokáže představit, o co jde. Z tohoto fyzikálního pohledu pak je každá myšlenka tvořena určitou energií a každá emoce taky. Z toho ale plyne, že ego, které je tvořeno myšlenkami a emocemi, je tvořeno jejich energiemi (vibracemi – jak a kdo chce). Nyní už je jasné, že pracovat s egem, znamená pracovat s energiemi, ať těmi jemnými či těmi silnými. Svými myšlenkami a emocemi neboli nastavením svého ega tedy rozhodujeme, s jakými energiemi budeme pracovat, o jaké energie budeme usilovat. Proto je nám ego v tomto snažení „hlavním nástrojem“. Naším úkolem je učit se tento nástroj stále lépe a lépe ovládat-přijmout prostřednictvím svého Vyššího já, své lásky.

   Vždyť i jemné energie (vibrace) mi mohou ublížit, když s nimi neumím zacházet. Pojmy jemný a silný jsou v těchto případech často zjednodušovány. Copak slon je „zlý“, protože je silný. Nebo silný lék, který odstraní těžkou nemoc, je „zlý“? A co komár, který má jemné a lehounké tělo, když nás štípne, je „dobrý“? Inu, stále je o čem přemýšlet…

   Zkuste si přečíst článek:
   Duše bytosti – doplňující komentář k Vyššímu já…
   Poznámky k duši bytosti alias myšlení a emocím (k egu)…
   Tři mýty o lásce…

   Hezký den, Jiří

   P.S.: Napsat můžete, samozřejmě, i na soukromý e-mail. Najdete ho tady…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *