Karma a poznání

Karmu vnímáme jako součást existence bytosti obecně a není tedy pro nás výhradně lidskou záležitostí. Každá bytost, ať je jakkoliv vyspělá, je oddělená a její hlavním úkolem je obohatit Boha svým jedinečným poznáním, svým jedinečným pohledem Boha na Sebe sama. V každé fázi své existence se tedy snaží naplnit svou karmu neboli rozšířit své poznání a doplnit ho dle svých bytostních možností o poznatky a schopnosti plynoucí z jejího oddělení, z jiného pohledu. Na karmu tak může být mnoho názorů a čím budeme v duchovním vývoji dále, tím více jich budeme objevovat. A protože nauky, z nichž se k nám termín karma dostal, se dle nás už dlouho nerozvíjejí, přispějeme tím i k jejich probuzení a k jejich dalšímu vývoji. Ten by měl směřovat ke spojení Všech a Všeho na této planetě v duchu společné Podstaty, za níž máme Lásku.

Každý nový názor, by měl být vítán a zkoumán. A názor starší by měl být neustále k dispozici všem. Obrazů je mnoho, ale Pravda jenom Jedna. To je přirozené, a proto by tato rozmanitost neměla být příčinou nesnášenlivosti a sváru. Obecně tedy karmu považujeme za soubor úkolů-poznatků a schopností, které má daná bytost vykonat-naplnit během své cesty zpět k Bohu, k Absolutnímu poznání, do Prázdnoty… A právě během tohoto poznávacího procesu může bytost uplatnit svou svobodu. Sama rozhoduje tím, jak své úkoly uskutečňuje, kterým směrem se její vývoj bude ubírat, jak se bude vyvíjet její karma, jaké poznatky a schopnosti přinese Jednotě, s čím dojde k Bohu…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *