Duše bytosti – doplňující komentář k Vyššímu Já

Viz sekce Východiska stránka Bytost zvaná člověk, obrázky: Člověk – struktura člověka a Duše člověka:

Vyšší Já je níže než nápis nižší já, protože si myslíme, že většina z nás má Vyšší Já obrazně „níže“, a protože si přejeme, abychom se všichni co nejvíce zaměřili na „pozvedávání“ Vyššího Já. Projevem Vyššího Já je z našeho pohledu láska; a také uvědomování si oddělenosti a touha po poznání. Jenže právě lásku často zaháníme „dolů“ tím, jaké myšlenky vedou naše lidské bytí a jaké emoce nás přitom provázejí. Stačí si pustit zprávy, nahlédnout do tiskovin, možná se jen podívat z okna a uvidíme, kde se naše Vyšší Já nacházejí. K tomuto komentáři pro úplnost dodáváme, že nižší já pak nepředstavuje pouze nápis ale „růžové vajíčko“ obalující kruh označující Vyšší já a nořící se do hmoty těla.

Na tomto místě bychom znova upřesnili, že si Vyšší Já představujeme jako jednu z částí oddělené formy Boha, který se takto sebepoznává a zdokonaluje. Tuto oddělenou formu jako celek (viz níže) nazýváme bytostí neboli duchem. Domníváme se, že další pohledy označují Vyšší Já jako Já, Bytostní jádro, Mé Božství atd. Dalo by se říci, že Vyšší Já je jakýmsi lakmusovým papírkem, který říká Bohu v jeho Úplné (Prázdné, Celistvé, Jediné…) formě a současně také v jeho oddělené-bytostní formě, jakým směrem se sebepoznávání a zdokonalování ubírá.

nižší já je pak druhou částí oddělené formy Boha, druhou částí bytosti. Podle nás bývá v dalších pohledech označováno jako myšlení a emoce, ego, základní poznávací algoritmy atd. Bytost skrze nižší já myslí a cítí – poznává. Výsledky tohoto poznávacího a vývojového procesu se měří prostřednictvím Vyššího Já, jak už jsme shora naznačili, neboli mírou lásky, kterou bytost dokáže z Vyššího Já vyzářit také skrze své nižší já. Tato míra se pak podílí na určování její vyspělosti. Proč „jen“ podílí? Myslíme si totiž, že Vyšší Já vyzařuje lásku i samo o sobě.

Ještě bychom dodali, že pojmy Vyšší a nižší vyjadřují řídící vztah mezi dvěma neoddělitelnými částmi bytosti. Vztah, kterého bychom měli dosáhnout, o nějž bychom měli usilovat. Čím více Vyšší Já ovládá nižší já, tím méně bytost trpí a naopak. V oddělené formě jsou tedy Vyšší Já a nižší já nerozlučně spojeny a tvoří tzv. bytost. Její existence končí tzv. splynutím s Bohem neboli v okamžiku, kdy je schopna myslet a cítit v absolutní lásce Vše a Všechny najednou…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *