Bytost

Bytostí rozumíme jednu ze dvou základních forem existence dočasně omezené části Absolutna neboli jakýkoliv jeho „díl“, který nemá přístup k absolutnímu poznatku či k absolutní schopnosti uplatnit absolutní poznatek. Cílem bytí a projevování se bytostí je zvyšování jejich Poznání, tj. získávání a uplatňování Informací o tom, kým jsou, odkud přicházejí, kam kráčí a jak mají konat, aby naplňovaly svou existenci. Tento poznávací proces uskutečňují na úrovni jednotlivce i ostatních, k jejichž poznání přispívají svým jedinečným vnímáním sebe sama i svého okolí. Každá bytost se tedy snaží dosáhnout Absolutna – Absolutního poznání. V Univerzu se projevují 3 základní formy Bytostí: Nadtvořivé bytosti, Tvořiví duchové a Částečně tvořiví duchové. Bytost je specificky uspořádaná Nehmota. Projevuje se na dvou úrovních: jako (označované také jako Božské jádro, Mé Božství, Bytostní jádro, Vyšší Já…) a jako Duše bytosti (jinak řečeno ego, nižší já, základní poznávací algoritmy…)… zpět na Základní pojmy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *