Láska

Láskou rozumíme stav úplné systémové integrace Člověka s ostatními lidmi, s přírodou, s Univerzem, se Vším. Samozřejmě s ohledem na systémovou pozici lidské bytosti. Takový vztah umožňuje jedinci Přirozeně nabízet své „služby“ a přirozeně využívat „služby“ druhých. V Univerzu se totiž láska projevuje také jako soubor Energií zajišťujících přirozenou komunikaci a přirozenou změnu. Láska je Dobro. Mírou uplatnění lásky Tvořivý duch zásadně ovlivňuje přirozenost Svého Myšlení a Emocí jako i funkcí Svého dočasného Lidského těla. Důležitým poznatkem rovněž je, že láska nevyjadřuje vztah daného jedince pouze k jednotlivci nebo jenom k určité skupině jedinců. Láska není konkrétní, omezená. Nelze tedy říci, že k tomuto člověku nebo k této skupině lidí cítím lásku a k ostatním nikoliv. Láska objímá všechny a všechno, současně a nepřetržitě. Totéž se vztahuje i na vše neživé. Vztah zahrnující omezený počet bytostí či věcí nenazýváme láskou, ale zamilovaností, přátelstvím, názorovou shodou… Pokud mají tyto vztahy jejich účastníkům přinášet jen to hezké a přetrvat, bez lásky se neobejdou… zpět na Základní pojmy

Více informací o lásce najdeš v Rubrice: O lásce… (viz postranní menu)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *