Vnímání

Vnímání považujeme za proces zjišťování, uvědomování si Informací. Vždy probíhá na nehmotné úrovni. U Tvořivých duchů a Částečně tvořivých duchů ho považujeme za součást , Myšlení a Emocí. Člověk, Tvořivý duch dočasně pobývající v Těle, vnímá jak na Nehmotné, tak Hmotné úrovni. Kvalita vnímání je během života dána životním záměrem, dispozicemi těla a životním stylem (projevem míry Poznání)… zpět na Základní pojmy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *