Archiv rubriky: O spokojenosti a zdraví, o nemoci a léčbě

Irisdiagnostika, dívání se do Slunce a slepota

Lidské tělo v sobě ukrývá mnoho příkladů a návodů ukazujících člověku cestu k univerzálnímu poznání. V souladu s výrokem: „Jak nahoře, tak dole…“ obsahuje komplexní popis zákonitostí našeho bytí. Dá se říci, že je pro nás „příruční“ encyklopedií univerzálního poznání a současně „příručním“ ale velmi sofistikovaným výzkumným pracovištěm. Celý příspěvek

Možná úskalí Breussovy metody

Breussova metoda (BM) se stává předmětem neustále rostoucího zájmu. Jedná se o velmi účinnou ale i náročnou léčebnou metodu. Přitom zdůrazňujeme jak slovo léčebnou, tak slovo náročnou. Bohužel, mnoho lidí ji takto nevnímá. Považují ji jenom za jakousi x-denní dietní-stravovací kúru ze zeleninových šťáv a její použití zlehčují-konzumují. Celý příspěvek

Paradox termínu „alternativní medicína“

Přesné vymezení termínu alternativní medicína vůči medicíně hmotné může být paradoxně velmi nepřesné, přestože označení „alternativní“ je důsledkem snahy osvícených „nějak“ přijatelně (proti odporu mnohých) včlenit do systému hmotné léčby metody „alternativní“. Obecně je totiž velmi náročné vkládat průběžně a dodatečně do systému (v tomto případě do systému hmotné medicíny) něco, co tady bylo už dávno před ním a co jím bylo a do značné míry nadále je dlouhodobě ignorováno. Celý příspěvek

Co se možná neví o léčbě magnety

Magnetoléčba bývá často spojována s nejrůznějšímu metodami přirozené léčby. K nim patří také tradiční čínská medicína a Su Jok. Právě zde byla „objevena“ i „vědecky“ ověřenou (klasickou) medicínou. Ať tak či onak, magnetoléčba je ve všech případech používána ke stimulaci energetického systému organizmu neboli nehmotného těla. Jejím cílem je navození dynamické rovnováhy v těle neboli homeostázy. Existují sice fyzikální popisy, které vysvětlují, jak tuto svou funkci plní, přesto se pokusíme přispět i svým úhlem pohledu. A začneme odpovědí na otázku: Co je podstatou účinku magnetu? Celý příspěvek

Duchovní stres, hmotný a nehmotný (zjednodušeně energetický) blok

Duchovní (tzv. psychický) stres „okrádá“ tělo o významné množství vitálních energií, jejichž nedostatek se následně projevuje nesprávnou funkcí různých tělesných orgánů (systémů). Na tělesné úrovni se tak podílí na vytváření tzv. nehmotných (zjednodušeně energetických) a hmotných bloků. Celý příspěvek

Alkohol je lék?!

Každou látku, která dokáže z těla odstranit nepřirozené odpady (nečistoty, nadměrné přirozené odpady a zmetky) nebo přispět k jejich odstranění, popřípadě která mírní jejich působení, můžeme nazvat léčivou (zjednodušeně lékem). Do této skupiny beze sporu patří také alkohol. V tomto duchu s ním ale musíme zacházet a zamýšlet se nad jeho použitím: Celý příspěvek

Krátké zamyšlení nad léčbou a léčivem, lékem

Součástí definice léčby uváděné v odborné literatuře je věta: „…léčba, je proces, který má odstranit chorobu, chorobný proces nebo jinou poruchu zdraví a odstranit nebo zmírnit jejich projevy…“ V tomto duchu je za léčivo považována: „…léčivá látka nebo směs léčivých látek určená k podávání lidem k prevenci, léčení, mírnění chorob a jejich projevů…“ a lék je z tohoto pohledu vlastně totéž. Jak vidíte, není v žádné z těchto definic nic o tom, že by měly léčba nebo lék (léčivo) danou nemoc rozvíjet (komplikovat, podporovat…) nebo přidávat další nemoci. Když si však přečteme pasáž „Kontraindikace“ v příbalovém letáku k léku (léčivu), zjistíme, že mnoho léků (léčiv) tuto vlastnost má. Celý příspěvek

Moderní vakcinace (očkování) je nepřirozeným jednáním; měli bychom se ho co nejdříve zbavit

Vakcinace (očkování) je nepřirozeným jednáním. Společnost, která dlouhodobě upřednostňuje taková řešení, není vyspělá. V přirozené civilizaci provádí „vakcinaci“ sama příroda. Od narození je každý v kontaktu s okolním přirozeným světem, který neustále působí na jeho tělo. Celý příspěvek

Co je „přirozená léčba“

Přirozená léčba zahrnuje současné uplatnění tří systémových nástrojů. Prvním z nich je zvyšování míry systémového poznání nemocného neboli rozšiřování jeho univerzálních poznatků, zejména o lásce a nehmotě (zjednodušeně o energiích), a jeho schopnosti uplatnit je ve vlastním životě. Bez tohoto poznání není možné vyléčit žádnou nemoc. Celý příspěvek