Archiv rubriky: O přirozeném životním stylu

Rodiče a děti

Lidský svět je plný lidských rodičů a dětí. Vztahy mezi nimi jsou proto naším „věčným“ lidským tématem. Vždy se nás hluboce dotýkají a přinášejí nám hluboké poučení, ať jsme jejich přímými účastníky nebo jen pozorovateli. S vazbou rodič-dítě máme všichni celoživotní osobní zkušenost – „pozitivní“ či „negativní“. Celý příspěvek

O nadváze a hubnutí, ale nejen o nich

Existuje určitý soubor okolností, za nichž je každý lidský organizmus zdravý, stejně jako se vyskytují okolnosti, které jsou v rozporu se zdravím všech. Běžně se však můžeme setkat i s tím, že každé lidské tělo pracuje správně neboli zdravě za odlišných podmínek. To mimo jiné znamená, že tzv. celoplošné tabulkové hodnoty a léčebné metody, podporované například hmotnou a na zisk zaměřenou lékařskou vědou, mohou být zavádějící. Celý příspěvek

Všichni jsme breathariáni

Z našeho pohledu je breathariánství jedním z provozních režimů lidského těla. Podílí se na všech jeho přirozených funkcích a je nenahraditelné, jak bude dále vysvětleno. Z toho vyplývá, že všichni jsme od narození breathariáni. Otázka proto nezní: ano či ne, ale do jaké míry si to uvědomujeme a do jaké míry jsme toho schopni využít. Celý příspěvek

Přirozeným zdrojem železa (Fe) jako i dalších prvků je rostlinná hmota

Součástí lidského těla je také železo (Fe). Nejvhodnější zdroje železa najdeme v rostlinách, ať v bylinách (kopřivě dvoudomé, přesličce rolní, řebříčku obecném…) nebo v potravinách (červené řepě, hlávkovém salátu, mrkvi, rajčatech, špenátu…). Za nevhodné zdroje považujeme i maso a uměle vyráběné léky a podpůrné prostředky. Celý příspěvek

Jak si upravit silněji zahuštěné rajče

Rajče je svým způsobem méně přirozenou potravinou. V podobě, v níž ho dnes známe, nebylo v dřívějších dobách tak často používáno. Jednalo se o planou rostlinu, která měla spíše „technické“ využití – například při ošetřování vnějších poranění. Pro takové účely se sbírala ještě zelená. Celý příspěvek

Je beta-karoten pro člověka nebezpečnou látkou?

Beta-karoten je látka, o které někteří tvrdí, že není pro člověka vhodná, dokonce, že je nebezpečná. Dle našeho názoru beta-karoten lidské tělo potřebuje, neboť se mimo jiné významně podílí na funkcích a obnově zažívacích orgánů. Tělo si ho „vyrábí“ ze surovin, které mu dodáváme v potravě. Zásadní vliv na jeho konečnou kvalitu však má kvalita životního stylu jako celku. Celý příspěvek

žijí pastevci, pojídající maso, nepřirozeně?

Zaslechli jsme otázku, která zůstala nezodpovězena. Týkala se veganství a vegetariánství jako přirozených způsobů stravování. Zněla asi takto: Je něco nepřirozeného na stravování Eskymáků, pouštních kmenů a dalších společenství žijících v oblastech, kde je člověk odkázán na masitou potravu? Celý příspěvek

Kvalitu potravin můžeme ovlivnit cíleným nehmotným (zjednodušeně energetickým) působením

My také nejíme jen to nejzdravější. Není to možné, takový je náš svět a naše místo v něm, které jsme si pro svou aktuální lidskou existenci vybrali. Na druhé straně se snažíme, abychom si zajistili pro svá těla to nejlepší, na co právě dosáhneme: geograficky, finančně, časově. Celý příspěvek

Jak chápeme a praktikujeme meditaci

Na začátku jsme převzali informace o meditaci od druhých, především z knih. Po čase jsme se rozhodli takto získané teoretické poznatky sami praktikovat. Něco šlo zlehka a něco ztěžka. Hlavně jsme některé prožitky nezažívali tak, jak byly popisovány, a současně některé definice meditace neodpovídaly naší zkušenosti. Celý příspěvek

Prvky životního stylu a láska

Systém, Příroda, Stvořitel, Bůh nikoho nezvýhodňuje. Bytost má proto k dispozici jednoduchý nástroj, jehož pomocí si může neustále ověřovat právě pro Sebe, kam se její život, její lidská pouť za poznáním, ubírá. Je tak srozumitelný a lehce uchopitelný, že dnešní člověk žijící ve světě plném složitostí vytvářených nánosy ryze hmotných a ziskuchtivých představ, často nemůže uvěřit, že cesta ke štěstí může být tak přímočará a jasná. Celý příspěvek