Archiv rubriky: O návštěvách z „druhé strany“

Poznámka ke komunikaci s „druhou stranou“

S tímto „paranormálním“ jevem máme následující zkušenosti. Kromě Nadtvořivých bytostí procházejí všechny bytosti působící v Univerzu inkarnacemi. To znamená, že i komunikace s mnohými tzv. vyššími bytostmi je komunikací se zemřelými. Vždyť každá z nich už mnohokrát zemřela, prožila mnoho lidských životů jako my všichni. Celý příspěvek

Dopis „věřícímu“

Dopis Tobě: …děkujeme za všechny materiály. Prostudovali jsme také Tvé poznámky a otázky, které k nim byly přiloženy. Tentokrát se nebudeme vyjadřovat k jednotlivostem, ale předložíme Ti svůj názor souhrnně. Prosím, ber ho jako náš subjektivní pohled a toliko snahu přispět. Myslíme si tedy, že se neustále dotýkáš dvou témat: Celý příspěvek

Co můžeme říci k vystupování z těla

Dočasné a vědomé vystupování z těla (viz sekce Východiska, stránka Zázraky se dějí, obrázky Komunikační model Tvořivého ducha-člověka…) někteří označují také jako vymístění, vybavení, exteriorizace, astrální cestování atd. Jako vše v lidském životě i vymístění je zkouškou daného jedince, jak s touto dovedností naloží. Nepovažujeme ho za projev vyspělosti, i když do určité míry s ní souvisí, ale v životě člověka to není ten hlavní činitel. Celý příspěvek