Archiv rubriky: O „vyspělé“ společnosti

Je lidstvo, coby „nevydařený“ experiment, určeno k zániku?

Myslíme si, že lidské pokolení není nevydařeným experimentem. Prostě jsme se rozhodli poznat realitu z pohledu honby za majetkem, hmotou, slávou a ziskem. Pár takto strávených tisíciletí není na škodu. Mnoho z nás poznalo, s čím nemělo dostatečnou zkušenost, a uvědomilo si, jaké to má plusy a mínusy. Nyní víme, že si dočasný lidský život umíme představit i jinak, postavený na jiných principech. Celý příspěvek

Proč lidé stahují z internetu bez poplatku

Z určitého pohledu může být stahování z internetu za poplatek systémovou chybou. Jak to myslíme? Tato společnost povýšila ekonomické zákony nad poznání, okleštila je a účelově upravila. Tak vzniklo nepřirozené ekonomické a následně společenské prostředí (viz rubrika O lásce, příspěvek Univerzální globalizační platformou je láska). Hlavní úlohou ekonomického systému má být zajištění základních životních potřeb každému člověku, tj. stravy, bydlení a ošacení. A to dočasně, než se naučí uspokojovat tyto potřeby jako jednotlivec nebo ve skupině zejména svou duchovní silou-láskou a svými dovednostmi v práci s nehmotou (zjednodušeně energiemi). Celý příspěvek

Bezpečnost informací a univerzální principy

Současná civilizace bývá často označována přívlastkem informační. Shromáždili jsme obrovské soubory hmotných informací, v naší historii nevídané. Při práci s nimi používáme různé nástroje a nejrozšířenějšími z nich jsou informační, elektronické, digitální či jinak nazývané systémy, jejichž společným jmenovatelem jsou technologie založené na paradigmatu hmoty a tzv. elektromagnetizmu. Jedním ze zásadních problémů, které při jejich vývoji, údržbě a provozu neustále řešíme, který se nám nedaří efektivně vyřešit a který nám přináší stále více problémů než užitku, je jejich bezpečnost. Celý příspěvek

Rostoucí složitost a nepřehlednost informací není náhodou ani výzvou k pokračování v ještě hlubším hmotném sisyfovském snažení

Pro většinu z nás jsou vstupní životní podmínky nastaveny tak, abychom přednostně využívali/přijímali nehmotné vjemy (informace) až po jejich zpracování příslušným hmotným orgánem. Změny v těchto omezeních jsou věcí našeho životního záměru, aktuální míry našich nehmotných dovedností a naší vyspělosti – lásky. Tím jsme vedeni k tomu, abychom své nehmotné dovednosti a svou lásku rozvíjeli právě ve specifických podmínkách hmoty. To je hlavní cesta k jejímu „ovládnutí“. Samozřejmě, že vše má svůj vývoj a jeho součástí je také intenzivní ryze hmotně orientovaný výzkum. Celý příspěvek

Spojení hmotného a nehmotného přístupu je cestou vpřed

Stejně intenzivně jako se zaobíráme hmotou a soutěžením, bychom se měli zaobírat nehmotou a láskou. Svobody, hojnosti a prosperity může být dosaženo na individuální i společenské úrovni jenom spojením nehmotného a hmotného přístupu vycházejícího z láskyplných úvah a konání. Celý příspěvek