Archiv rubriky: O všem ostatním

Jak mohou duchovní molekuly a meditace přinést do našich životů hojnost?

LSD, ayahusca a další látky jsou zajímavými tématy pro část vědecké komunity, která se snaží jejich účinky vysvětlit pomocí teorií založených na paradigmatu hmoty a těla, coby jediných součástí bytosti. Někteří vědci údajně hovoří o tzv. duchovních molekulách, které má vytvářet šišinka (epifýza), a to právě po požití například LSD. Celý příspěvek

Měření vitálních energií a jejich zářičů

Máme řadu možností, jak si vylepšit své životní prostředí. Jednou z nich je vybavit svůj pozemek, byt, dům, pracovní místnost tzv. zářičem. Nejznámějším stvořeným přírodou je asi menhir a nejznámějším stvořeným současným člověkem asi bude orgonit. Někteří z nás se snaží měřit jejich účinky. Chtějí zjistit, s jakou intenzitou vyzařují vitální energie a do jaké vzdálenosti. Používají k tomu různé metody ale i jednotky. Celý příspěvek

Kde hledat podstatu problémů současné matematiky

Matematika představuje jeden z nástrojů k popisu hmoty, avšak nikoliv jediný a vždy postačující. Čím více různých projevů hmoty matematická úloha zahrnuje, tím více se její matematické řešení, založené pouze na hmotném přístupu, stává hmotně náročnějším a hmotně méně srozumitelnějším. Rostou také nároky na jeho případné ověření i praktické uplatnění. Zabývá-li se matematická úloha jenom projevy hmoty, může tedy být systémově řešitelná do omezené míry, která je dána neúplným hmotným pohledem na věc. Celý příspěvek

Indiferenční částice a středové energie

Indiferenční hmotné částice jsou takové částice, které obalují dané hmotné uskupení a tak zabraňují působení okolí na něj. Příkladem využití indiferenčních částic může být doprava hmotného uskupení přenášejícího informaci z mozkové buňky do prostoru thalamu, kde si ji vyzvedává Tvořivý duch potažmo nehmotné řídící centrum těla. Celý příspěvek

Mayské kalendáře – chyba?

Mayské kalendáře a datum 28.10.2011 – chyba? Někteří považují zmíněný časový údaj za chybný a svůj názor opírají o mnoho argumentů zpracovaných významnými vědci zaobírajícími se dlouhodobě a podrobně mayskou problematikou a speciálně jejich kalendáři. Naše životní zkušenost a lidské dějiny nám však říkají, že doba, hloubka a podrobnost zkoumání nejsou zárukou lepšího výsledku. Celý příspěvek

Jak to ten pes ví a proč tak zlobí?!

Příroda se neustále snaží dostat do harmonického stavu. Stručně řečeno, je to její systémová vlastnost. Jak tyto procesy probíhají, objevujeme v tzv. přírodních zákonitostech. V případě smečky harmonie znamená, že nevznikají konflikty, ohrožení nebo že je dostatek potravy atd. Na této situaci však nemá podíl jenom vůdce smečky, jehož úloha bývá mnohými přeceňována, ale všichni její členové. Celý příspěvek

Kde hledat podstatu některých problémů současné matematiky

Matematika představuje jeden z nástrojů k popisu hmoty, avšak nikoliv jediný a vždy postačující. Čím více různých projevů hmoty matematická úloha zahrnuje, tím více se její matematické řešení, založené pouze na hmotném přístupu, stává hmotně náročnějším a hmotně méně srozumitelnějším. Celý příspěvek

Jak může pracovat orgonit

Každá hmota se nachází v nepřetržitém pohybu, v neustálé změně. Příčinou tohoto stavu je princip Nevyrovnanosti hmoty (viz sekce Principy, stránka Uspořádání a nevyrovnanost hmoty). Navenek se projevuje tím, že daná hmota neustále přijímá hmotu, obnovuje svou „unavenou“ hmotu a vylučuje nepoužitelnou hmotu. Případně roste, nedosahuje-li systémově dané velikosti a úplnosti. Celý příspěvek