Archiv rubriky: O lásce

Poznámka k lásce a afirmaci

Láska je stavem rovnováhy, který se projevuje spokojeností a zdravím. Potíž je v tom, že si někdy neuvědomujeme, že každý se nacházíme v JINÉM stádiu svého JEDINEČNÉHO bytostního (duchovního) vývoje. Co někdo už může prožívat jako lásku, druhý jako rovnováhu ještě nevnímá nebo ji vidí jinak. Aby byly cesty k lásce úspěšné, musí být proto popisovány a uskutečňovány na individuální i univerzální úrovni. Musí podporovat Jedinečnost (Jednotlivce) i Jednotu (Celek). To platí rovněž pro afirmace. Celý příspěvek

Láska a nehmota (energie) ve výroku: „Blahoslaveni chudí duchem…“

Tento velmi známý a současně velmi podceňovaný Ježíšův výrok v sobě ukrývá podobně hluboký odkaz jako Jediná věta obsahující vše, co potřebujeme vědět, a vše, k čemu se máme dobrat. Samozřejmě, nic nám nespadne do náruče bez vlastního přičinění, a proto i porozumění a zavedení těchto univerzálních zákonitostí do každodenního života vyžaduje určitý čas a určité úsilí. Je naší svobodnou volbou, nakolik se jim budeme věnovat. Měli bychom ale počítat s tím, že naše výsledky na tomto poli budou podle toho vypadat. I proto existuje celá řada výkladů zmíněného Ježíšova výroku, z nichž některé se ho dokonce snaží zesměšňovat. A protože poznatků není nikdy dost, také my se pokusíme předložit pár svých myšlenek k tomuto zásadnímu tématu. Celý příspěvek

Univerzální globalizační platformou je láska

Globalizace není v našich dějinách neobvyklým jevem. Máme za sebou celou řadu globalizačních pokusů. Bohužel, ty nejznámější z nich byly provázeny obrovským násilím (duchovním i tělesným), ničením a nesnášenlivostí. Jedná se například o říši římskou, některé náboženské projekty, Leninovo pojetí komunismu nebo Hitlerův fašismus. Celý příspěvek

Láska a podobnost

Láska je stavem harmonie, integrace, rovnováhy se Všemi a se Vším. Proto se o Lásce říká, že je Všeobjímající. Nemá smysl tvrdit, že toho, tu nebo to miluji více než ostatní. Takové úvahy jsou nám podsouvány, abychom ztratili kontakt se skutečnou Láskou. Omezená harmonie, integrace, rovnováha není Láskou, jedná se o podobnosti nebo o touhy získat něco jenom pro sebe. Celý příspěvek

Fyzikální podstata síly lásky

Láska je také síla. Někdy se můžeme setkat s názorem, že láskyplné vlastnosti jsou vztahovány k ženě a silové k muži. Láska a síla jsou oddělovány, mají být příkladem odlišnosti mezi ženou a mužem. Domníváme se, že tomu je jinak. Láska i síla jsou neoddělitelnou součástí jak ženy, tak muže, a z našeho pohledu je síla jedním projevů lásky. Celý příspěvek

Všichni se transformují skrze lásku; dovednosti v práci s energiemi jsou pouze vedlejším produktem vývoje nikoliv jeho cílem…

Z toho, jak jsme dosud poznali transformaci, nám vyplývá, že všichni se transformují skrze prožívání lásky, ať si to uvědomují či nikoliv. O to v transformaci jde, rozšířit užívání své lásky vůči Všem a Všemu, kdykoliv a kdekoliv, za každé situace. S rostoucí mírou projevování lásky se pak zvyšuje naše poznání včetně míry Pravdy o nás a o naší existenci, kterou jsme schopni přijmout a použít ve prospěch svůj i ostatních. Celý příspěvek

Vyspělost bytosti včetně člověka měříme láskou, nikoliv tzv. inteligencí, tělesnou zdatností, krásou těla…

Hodně jsme přemýšleli o tom, co to znamená, když se o nějaké bytosti včetně člověka říká, že je vyspělá. Teorie o chytrých, rychlých, silných, krásných, zručných ale i jasnovidných nebo energeticky léčících se nám zdály neúplné, nerozuměli jsme jim. Celý příspěvek