Archiv rubriky: O strachu a násilí

Setkání se „zlem“

Začneme vysvětlením pojmu „přijímat zlo“. Často se snažíme jím doplňovat nebo nahrazovat termín „ovládnout zlo“. V naší společnosti totiž mívá „ovládnutí“ nádech agresivity a povyšování se. Ještě málo z nás chápe, že máme „ovládnout“ v prvé řadě sami Sebe. Proto raději píšeme, že zlo máme „přijmout-ovládnout“. Celý příspěvek

Jak lze pracovat se strachem

Existuje celá řada metod, jak pracovat se strachem. Přesto si myslíme, že každý další pohled může přinést další naději a účinný návod, jak se více či méně vymanit z pasti strachu. Více či méně proto, že jsme všichni originály jak po duchovní-bytostní stránce, tak po stránce tělesné, a každému může přijít vhod něco jiné. A také proto, že se vždy jedná „jenom“ o pomoc. Hlavní tíže při odstraňování strachu z našich životů leží bez výjimky na nás samotných a nikdo nás jí nemůže zbavit, ani Bůh. Celý příspěvek

Univerzální význam boje

Téměř všechny pozemské civilizace spojovaly nebo spojují boj se silnými negativními myšlenkami, emocemi a činy, s touhou pokořit druhého, vyniknout nad druhým. Tím na sebe navazovaly či navazují velmi silné energie neboli energie, které byly a jsou nad jejich síly a které pak vytvořily a tvoří podstatu všech individuálních a společenských stavů označovaných jako nesnášenlivost, válka, násilí, bída, utrpení, nemoc atd. Celý příspěvek

O „silných“ a „slabých“

„Na počátku…“ jsme byli omámeni nesmírnou rozmanitostí a štědrostí lidského bytí, ale pak nás v naší neznalosti přepadl strach, co kdyby… Vydali jsme se proto na cestu chamtivosti a touhy nařizovat druhým, co musí a co nesmí dělat. Některým přinesl tento přístup výhody – požitky. Chtěli jich stále více, co kdyby… Celý příspěvek

Násilí je vždy projevem naší neznalosti

Za násilí lze považovat jakékoliv působení jedné bytosti na druhou proti její vůli. Tento výrok má však univerzální záběr a nemusí být člověkem úplně pochopen. Abychom mohli termín „proti její vůli“ alespoň sami sobě srozumitelně definovat, zavedli jsme pojem nezbytná osobní potřeba. Jeho podstatou je odmítání hromadění čehokoliv duchovního nebo hmotného nad rámec množství nezbytného pro osobní potřebu. Jak to poznáme? Celý příspěvek

Strach neporazíme neúplným hmotným přístupem, léky, mocí ani bohatstvím

O projevech strachu už bylo mnohé napsáno ale především z pohledu ryze hmotného, hledajícího příčiny i důsledky strachu v hmotném těle. Dle našeho názoru vede představa, že člověk a lidské tělo je totéž, k řadě slepých uliček a „paranormálností“ a to nejen při zkoumání strachu. Celý příspěvek