Co znamená, že karma je neměnná?

Hovoří-li se o karmě, často se můžeme setkat s tvrzením, že karma je neměnná. Z toho pak někteří vyvozují, že své životy nemohou nijak ovlivnit, což má být v základním rozporu se smyslem naší existence, a to svobodnou vůlí. Jak si to vysvětlit? Karma je neměnná v tom smyslu, že pro ni platí zákonitosti, které nemůžeme nijak ovlivnit. Tyto zákonitosti mají různé názvy a nejčastěji bývají označovány jako boží zákony. Jedním z nich je i zákon lásky. V tomto smyslu naše svoboda spočívá v tom, že se můžeme kdykoliv rozhodnout, do jaké míry je budeme respektovat. Těmto rozhodnutím pak odpovídají naše výsledky a tato rozhodnutí pak směřují naše další kroky. Vzhledem k tomu, že se každý nacházíme v určité vývojové fázi neboli na jedné straně máme určitou míru znalostí o božích zákonech a na straně druhé máme určitou míru schopnosti je vědomě používat, dá se, se znalostí věcí minulých a současných, předpovědět, kam se mohou naše životy dále ubírat. Ale pozor! Jen předpovědět… V tomto smyslu si karmu, tedy životní podmínky a prožitky, může změnit každý, jak ten velmi málo znalý, tak ten velmi znalý. Záleží pouze na něm, kolik v sobě najde síly nebo naopak slabosti, a svým jednáním změní svůj životní plán mimo rámec dosud předpokládaného cíle – změní plánovanou, předpokládanou karmu – změní působení božích zákonů na sebe, ať tzv. k lepšímu či horšímu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *