řízení organizmů nehmotným (zjednodušeně energetickým) tělem

Hovoříme-li o řízení organizmů nehmotným tělem neboli duší těla (viz sekce Východiska, stránka Bytost zvaná člověk, obrázek Duše člověka), připomínáme, že ani lidské tělo neřídí mozek a nervová soustava stejně jako další organizmy nejsou řízeny odpovídajícími hmotnými nervovými soustavami. Mozek sice obsahuje část údajů, které jsou potřebné k řízení daného těla, ale žádné pokyny nevydává. „Neví“, jak vytvořit hormon, není schopen řídit energetické toky v těle nebo mimosmyslové vnímání atd. Pro ty, kdo „Život člověka“ nečetli, uvádíme, že obsahuje i poznatky o řízení lidského těla právě z pohledu nového zkoumání nehmoty – zjednodušeně energií (jemnohmoty, éteru, čchi…). Zpřístupnění těchto a podobných informací současné civilizaci bude mít zásadní vliv například na vývoj medicíny, ať se to současným hmotně zaměřeným vědcům a chamtivému zdravotnickému průmyslu bude líbit či nikoliv. Osvobodí jednotlivce, vrátí mu zpět jeho ztracenou soběstačnost a nabídnou mu další pokrok.

Možnosti současného nehmotného lidského těla jsou tedy nesmírné a zatím nevyčerpané. Lze si je představit jako obrovský soubor aplikací popisujících, jak tělo pracuje, a zároveň umožňujících tělo užívat i dosud netušenými způsoby. Jeden z našich úkolů proto spočívá v jejich poznávání. Máme se je naučit všechny používat, abychom si mohli s tělem dělat, v podstatě, co se nám zachce: „Blahoslaveni chudí duchem…“. K této bytostní fázi dospějí ti, kdo milují, kdo žijí v Lásce. Až tento okamžik nastane a bude-li to potřeba, bude Bohem vytvořeno nové tělo s jinými vlastnostmi určené pro naše vtělování – pro vtělování Bytostí, které nazýváme Tvořivými duchy. A tomu budou odpovídat také podmínky na Zemi, bude-li ještě touto planetou právě Země. Ve shora uvedeném smyslu je klíčovým nehmotným orgánem (nehmotnou funkcí) našich lidských těl shluk nehmoty (zjednodušeně energií), který nazýváme nehmotné řídící centrum těla a který je v kabalistické teorii znám pod názvem Daat…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *