Princip ukládání informací do pevné části mozku

Pevná část hmoty mozku je určena k ukládání informací ve hmotě a podle toho je také uspořádána. Cílem takového opatření je rozdělení pevné hmoty mozku a následně informací, které jsou v ní uloženy, tak, aby byly co nejrychleji přístupné Tvořivému duchu respektive nehmotnému řídícímu centru těla (NŘCT). Ze systémového vztahu mezi nehmotou (zjednodušeně energiemi) a hmotou vyplývá, že informace prezentované více zahuštěnou hmotou budou ukládány do více zahuštěné hmoty mozku s obsahem silnějších energií. Upozorňujeme, že termín zahuštění není shodný s termínem hustota. Vyjadřuje vztah energií a hmoty a vychází z principů řazení energií a Nevyrovnanosti hmoty. Informace tedy nemůže být uložena kamkoliv, ale jenom na místo, které ji v pevné hmotě mozku odpovídá svým uspořádáním. Určení tohoto místa se provádí na základě porovnání obsahu hmoty, která informaci nese, a obsahu hmoty, do níž má být uložena. Základním předmětem porovnání je uskupení prvků tvořené kyslíkem, dusíkem, vodíkem a sodíkem (dále jen O-N-H-Na). Tyto prvky se nacházejí v pevné hmotě mozku v určité vzájemné konfiguraci, která má různé projevy v různých částech mozku. A právě tyto projevy (hodnoty) představují klíč k uložení informace na odpovídající místo. Stejný klíč je používán při otevření a vyzvednutí dané informace z mozku. Určuje, jaké energie a hmoty budou potřeba k převzetí této informace z mozkové buňky a jaké energie a hmoty bude potřeba k její „dopravě“ na příslušné místo v mozku. Synapse přitom mají za úkol sbírat informace od jednotlivých buněk a předávat je prostřednictvím hmoty thalamu a ŽEBŘÍKu do NŘCT.

Z toho plyne, že kvalita mozkové hmoty včetně počtu synapsí a jejich účinnosti ovlivňuje objem, rychlost a přesnost doručení informací NŘCT respektive Tvořivému duchu. Stejně hodnotíme opačný proces, tj. přenos informací od Tvořivého ducha respektive NŘCT k ostatním orgánům (systémům) těla. Kvalita mozkové hmoty tedy ovlivňuje nejen kvalitu informací přijímaných NŘCT respektive Tvořivým duchem ale i kvalitu informací předávaných do mozku NŘCT respektive Tvořivým duchem. Proto kvalita mozkové hmoty a s ní související tzv. IQ nemusí přímo úměrně souviset s mírou systémového poznání Tvořivého ducha – bytosti, která dočasně užívá dané lidské tělo. Neboli i v těle s poškozeným mozkem může působit velmi vyspělá, znalá bytost

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *