Základní funkce mezibuněčné hmoty v mozku

Část pevné hmoty mozku představuje mezibuněčná hmota, která je určena k ochraně mozku a k optimalizaci zahuštění jeho hmoty jako celku i jejích jednotlivých částí tak, aby příslušné mozkové buňky mohly plnit svou systémovou úlohu, tj. ukládat a poskytovat informace. Je tedy využívána Tvořivým duchem a nehmotným řídícím centrem těla (NŘCT) i k „vyzvedávání“ informací uložených v mozkových buňkách, tj. podílí se na přesunu informace z mozkové buňky do prostoru thalamu. Poté je takto použitá mezibuněčná hmota Tvořivým duchem rozebírána speciálním nehmotným (zjednodušeně energetickým) nástrojem, aby nedošlo k přeplnění mezibuněčného prostoru v mozku. Následně je odvedena lymfatickým systémem. Stejně je nakládáno i s nevyužitou mezibuněčnou hmotou. Dojde-li k jakémukoliv narušení procesu „rozebírání“ a není-li příslušná hmota z mozku správně odváděna, bývá zdrojem různých poruch v jeho činnosti, mozkové nádory nevyjímaje. Systémově vymezená část mezibuněčné mozkové hmoty je využita také jako spoluposkytovatel hmoty, ze které je v mozkových buňkách skládána hmota pro nové hmotné nosiče informací a která je odesílána z mozku k nervovým buňkám…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *