Varolův most jako úložiště informací

Varolův most (VM) je dočasným „shromaždištěm“ informací, které přicházejí míchou přes mozkomíšní mok do mozku. Ve VM jsou pak rozděleny k uložení do příslušných částí pevné hmoty mozku dle klíče O-N-H-Na. Rozdělení a ukládání provádí Tvořivý duch prostřednictvím nehmotného řídícího centra těla (NŘCT) v období přibližně mezi 0:30 až 2:30, kdy je zpravidla minimálně zatížen informacemi ze svého okolí. Vyhodnocuje, zda informaci v budoucnu použije a „označí“ k uložení do pevné hmoty mozku nebo zda je už nepotřebná a v tom případě je vymazána. Jakékoliv narušování tohoto procesu včetně tzv. nočních směn a nevyhodnocení „denní dávky“ informací vede k přeplňování informacemi a následně způsobuje různé duchovní i tělesné problémy (deprese, rakoviny…). Pokud hmota (potravina, nosič informace, odpad…) není tělem přirozeně zpracována, „uvízne“ na nesprávném místě v nesprávnou dobu a stává se zdrojem cyst, myomů, zánětů, otoků, nádorů, funkčních poruch atd. Je to jednoduché. V této souvislosti jsme si vzpomněli na výrok rakouského vědce a filozofa Konrada Paula Liessmanna: „…dnes máme excelentní specialisty, kteří se však o nic jiného než o svůj obor nezajímají…“.

Takový přístup sice může být zdrojem zajímavých informací, avšak jenom to nestačí, jak můžeme vidět ve špinavých městech, hynoucí přírodě nebo v plných lékárnách a nemocnicích. I proto současná civilizace disponuje obrovským množstvím informací, které nedokáže systémově využít a přestává být schopna je i spravovat. Hlavní příčinu příčinu tohoto stavu však vidíme v nedostatku vůle spolupracovat a tolerovat. Synergické efekty jsou potlačovány a ve společnosti vzniká „přetlak“, který mnozí ve své neznalosti ventilují v boji o moc a bohatství. To platí i pro vztahy partnerské, příbuzenské, pracovní. Je v nás málo lásky, vytváříme jí nedostatečný prostor. Často ani nevíme, co láska vlastně je, jak se projevuje. Změňme to…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *