Možný pohled na logiku a kreativitu ve vztahu k mozkovým hemisférám

Levá mozková hemisféra bývá spojována s logikou a pravá s kreativitou. Oba tyto poznávací nástroje však mají svůj odraz v jakékoliv informaci, ať se tato nachází kdekoliv a prezentuje cokoliv. To znamená, že i „logická“ hemisféra obsahuje informace a pracuje s informacemi, z nichž každá má svou logickou a kreativní část. Stejně je tomu v případě „kreativní“ hemisféry. Bytost pak určuje, v jakém poměru budou logická a kreativní část informace uplatněny v dané situaci. Strategickým nástrojem vyvažování logické a kreativní části je to, čemu se v buddhismu říká přirozená mysl a co je nedílnou součástí toho, čemu říkáme láska. Láska nám tedy umožňuje, abychom v dané situaci z dané informace vytěžili co nejvíce přirozenosti, to znamená rovněž co nejvíce spokojenosti a zdraví, a to na individuální i společenské úrovni. Musíme ji však rovnoměrně využívat ve všech oblastech našeho působení. „Kulhání na jednu nohu“ vždy vede k disharmoniím, krizím a utrpení. Ze shora uvedeného mimo jiné plyne, že tzv. intelektuální výkony nejsou dílem mozku ale bytosti, která ho dočasně užívá. Tento pohled však zatím není příliš uznáván, a proto se můžeme setkat s mnoha chimérami, jež dlouho trápí naší civilizaci. Mnozí totiž měří tzv. intelektuální dovednosti jenom množstvím nahromaděného majetku nebo moci, či obojím, a stejně hodně lidí považuje ty, kteří v této činnosti vynikají, za tzv. elitu, která je má vést.

Málokdo včetně těch, kdo sami sebe řadí mezi tyto „špičky“, si uvědomuje, že také podstatou úspěchů elity je právě shora zmiňovaný aspekt lásky, kterou odsouvají stranou. Někteří mají projevy lásky dokonce za slabost, protože neví, co láska je. V tomto ohledu často a bez rozmyslu přebírají její nesprávné výklady, ačkoliv sami sebe považují za chytré, progresivní, svobodné, vzdělané atd. Mnozí si také nepřipouštějí nebo nechtějí připustit, že podstatou všech krizí a problémů, se kterými se nyní setkáváme v národním i nadnárodním měřítku (násilí, nemoci, bída, špína, ekonomické kolapsy, technologické katastrofy…), je i významná neschopnost těchto elit uplatnit svou dovednost (vyvažovat logickou a kreativní část informace) v širším měřítku, tj. jinde než pouze v „soutěži“ o majetek a moc – silně „kulhají na jednu nohu“. Jejich možnosti jsou natolik omezené, nakolik omezují svou lásku, a jejich polovičaté výsledky přinášejí mnoho zbytečného utrpení a bolesti nejen druhým ale paradoxně i jim samotným. Také oni se bojí, jsou těžce nemocní, podléhají drogám a alkoholu, sžírá je nenávist a závist, s hrůzou umírají atd. Je proto logické, že se nejedná o elity a že teze o elitách nedávají žádný smysl, pouze generují nesnášenlivost a konflikty. Vždyť stejně dobře pracují s rovnováhou logiky a kreativity rodiče, kteří vychovávají děti plné soucitu a tolerance, učitel, který vede své žáky k soutěži se sebou samým, k vzájemné pomoci a nikoliv k soutěživosti mezi sebou, farmář, který vyrábí přirozené potraviny, zdravotní sestra, která láskyplně pečuje o těžce nemocné, řemeslník, u něhož kvalita práce stojí na prvním místě – prostě všichni, kdo vytvářejí atmosféru pohody, radosti, vzájemnosti, důvěry, slušnosti atd. Láska je v každém člověku bez výjimky. A stejně každý člověk bez výjimky dovede v určitém směru pracovat s rovnováhou logické a kreativní části informace, jedním z projevů lásky. Naším úkolem však není vyzdvihovat na úkor ostatních oblast, v níž se nám daří lásku uplatnit, ale rozvíjet své láskyplné schopnosti včetně vyváženosti logiky a kreativity také v dalších směrech. Právě tady máme dostatek prostoru k tomu, abychom ukázali, jak jsme „dobří“, avšak hlavně sami sobě a bez zneužívání získaných nebo geneticky daných dovedností. K nim patří také odpovídající struktura a výkon mozku. Proto bychom neměli zapomínat, že zásadní vliv na jejich uchování a změnu k lepšímu v jakékoliv oblasti mají naše duchovní schopnosti, v prvé řadě míra uplatňování lásky…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *