Dvě základní funkce fosforu v ledvinách

Ve vztahu k ledvinám má fosfor 2 významné funkce. Podílí se jednak na tvorbě obalů, do nichž jsou odpady (vše v organizmu nežádoucí) uloženy, aby mohly být ledvinou systémově vyloučeny, a jednak na integraci nové hmoty (neboli hmoty určené k obnově) do stávajících hmotných struktur ledviny. V zdravém těle se dané množství fosforu účastní těchto dvou procesů v poměru 1:1. Z dosud uvedeného plyne, že zvýšené množství fosforu poukazuje na zvýšenou aktivitu těla při vylučování odpadů a při obnově. Fosfor si tělo přirozeně vytváří samo hlavně z potravin a nápojů a nejvhodnější hmotou pro tvorbu nejen fosforu je rostlinná hmota. Dostupnost a účinnost fosforu ovlivňuje také kvalita prostředí, v němž člověk žije. A samozřejmě duchovní stav – stav Tvořivého ducha (tzv. psychika) – který významně působí na vše, co se v těle děje. V závislosti na aktuální potřebě pak organizmus vyrábí fosfor ze vstupní hmoty v dostupném množství a kvalitě. Přitom není dle nás správná domněnka, že potravina s vyšším obsahem fosforu přispívá vyšším množstvím fosforu než potravina s nižším obsahem fosforu. Tělo samo rozhoduje, jak naloží s novou hmotou – které sloučeniny a prvky využije jako takové a které v dané fázi rozloží, aby je uplatnilo jinak. Organizmus totiž umí prvky nejen rozkládat a skládat, ale dovede používat i jejich části.

Zásadní vliv na kvalitu a množství jakékoliv tělesné hmoty a jakýchkoliv tělesných procesů má proto vyváženost rostlinné potravy, tj. její pestrost. Můžeme také vyvodit, že zvýšené množství fosforu v těle není patologickým (choroboplodným) jevem, ale reakcí na něj. Tedy na nadměrnou přítomnost odpadů nebo na poruchu v činnosti některého orgánu. V tomto duchu by měla probíhat diagnostika a léčba…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *