Vztah ZDROJe a telomerů

Délka lidského života je dána způsobem hospodaření člověka s energiemi, které jeho dočasné lidské tělo používá k růstu a obnově hmoty. Každý jedinec, každý Tvořivý duch, působí svým chováním – svým životním stylem – na jejich kvalitu a na četnost a intenzitu jejich spotřeby. Na tělesné úrovni řídí využívání těchto energií nehmotný orgán těla zvaný ZDROJ, který považujeme za součást nehmotného (zjednodušeně energetického) řídícího centra těla. ZDROJ je tím hledaným klíčem k délce lidského života. Systémově omezuje možnosti existence organizmu tak, že prostřednictvím látky mající nehmotnou podstatu a nazývané prvosubstance určuje kvalitu energetických impulsů nezbytných pro růst a obnovu těla. Na hmotné úrovni se působení používaných energií projevuje také na míře zkracování telomerů, což jsou řetězce zakončující molekuly DNA. Právě jejich délka následně ovlivňuje schopnost buněčné hmoty obnovit se, reprodukovat. A tím i délku života člověka potažmo jeho dočasného lidského těla. Dalším duchovním vývojem lidské bytosti je možné zdokonalovat se v práci s energiemi, se ZDROJem a tím i prodlužovat délku života. Na této cestě je nejefektivnějším nástrojem láska…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *