Rozdíl mezi anorganickou a biogenní (kvazi) vodou

Lidské tělo pracuje s anorganickou vodou, kterou přijímá z potravin a nápojů, a s biogenní vodou, kterou si vyrábí samo. Anorganická voda je tvořena 1 atomem kyslíku a 2 atomy vodíku, které z kyslíku „vyčnívají“ svou VÍCE zahuštěnou částí, tj. jádrem. Atomy vibrují na bázi neživé hmoty. Kolem silně zahuštěných vodíkových „výčnělků“ molekuly anorganické vody se velmi dobře zachytává, navazuje energie nebo hmota, kterou pak anorganická voda velmi dobře přepravuje a izoluje. Tato její vlastnost bývá někdy označována jako „paměť vody“, což je termín používaný například v homeopatii. (0°; 3°> je rozsah úhlu, který mohou svírat 2 vodíky v anorganické vodě. Úhel je tvořen polopřímkou s počátkem v pomyslném středu jádra kyslíku a procházející pomyslným středem jádra prvního atomu vodíku a polopřímkou rovněž s počátkem v pomyslném středu jádra kyslíku a procházející pomyslným středem jádra druhého atomu vodíku. Hodnota úhlu (0°; 3°> se mění v závislosti na hodnotě zahuštění atomu kyslíku i atomů vodíku a na aktuální hodnotě atmosferického tlaku (čím jsou hodnoty vyšší, tím je úhel větší).

Kvazivoda alias biogenní voda je tvořena 1 atomem kyslíku a 2 atomy vodíku, které z kyslíku „vyčnívají“ svou MÉNĚ zahuštěnou částí, tj. elektronem. Hmota vstupuje do reakce s kvazivodou na jiném principu než s anorganickou vodou. V živém organizmu jsou totiž všechny procesy řízeny specifickým nehmotným programem, který může být v některých poznávacích systémech označován jako duše těla (viz obrázek: Duše člověka na stránce Bytost zvaná člověk). U člověka ho nazýváme nehmotným řídícím centrem těla. (0°;104°> je rozsah úhlu, který svírají 2 vodíky v kvazivodě. Uvedená hodnota úhlu se mění v závislosti na hodnotě zahuštění lidského těla a na prostředí, ve kterém se v daném okamžiku člověk nachází. Při úhlu 0° není možný život a stanovovat hranici, při které ještě ANO, není pro člověka důležité. V našich současných podmínkách, které jsou dány také naším životním stylem (myšlením, emocemi, stravou, prostředím, pohybem a odpočinkem), je možné ve většině případů hovořit o minimálním úhlu cca 50°…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *