Zvláštnosti fosforu

Fosfor je přirozeným filtrem mezi VUHm (výše uspořádanou hmotou, tzv. živou přírodou) a NUHm (níže uspořádanou hmotou, tzv. neživou přírodou). Bez přítomnosti rostlinné hmoty není pro lidské tělo tak zatěžující, nepřirozený jako jiné prvky. Tato vlastnost ho předurčuje k použití v různých průmyslových aplikacích. Fosfor například „dokáže“ stahovat daný soubor energií a poté ho vyloučit ve formě světla v podstatě sám o sobě. Takto fosforem přepracovaná energie může být nejen zdrojem dostatečného osvětlení ale i světlem, které minimálně (v porovnání s většinou vyráběných světelných zdrojů) zatěžuje své okolí, ať se jedná o doprovodné tepelné záření nebo o vyzařovanou hmotu ničící lidský zrak. Stále však platí, že zdravé, přirozené osvětlení představuje jenom přirozené denní světlo. Zmíněná role, kterou fosfor sehrává v přírodě, vysvětluje rovněž jeho funkce v lidském těle. Například přítomnost fosforu v ATP (adenosintrifosfátu) a návazně ve hmotě DNA, kde na hmotné úrovni plní i úlohu optimalizačního prvku pro použití energií hmotou DNA. Jak fosfor nabyl takové vlastnosti? Před 123 milióny let vznikl nám známý fosfor jako přirozený výsledek provozního cyklu NUHm planety Země. V tomto období se podílel a podílí se i nyní společně s Si (křemíkem), Pb (olovem), Zn (zinkem) a jinými prvky na vytváření systémových podmínek pro další navazování přirozených energií a hmot planetou a pro tvorbu půdního podloží nezbytného pro takové uspořádání VUHm, které umožní bytí a projevování se Tvořivých duchů skrze lidské tělo na Zemi v systémově požadovaných podmínkách…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *