Stupně zahuštění atomárních částic

Stupeň zahuštění základních atomárních částic je jako výsledek jejich porovnání od nejnižšího k nejvyššímu následující:

 • elektron = (1),
 • proton = (2),
 • neutron = (3).

Ve vztahu k energiím bílého spektra lze hmotu jednotlivých orbit označit takto:

 • „nultá“ orbita = bílá,
 • I.orbita = fialová,
 • II.orbita = modrá,
 • III.orbita = zelená,
 • IV.orbita = žlutá,
 • V.orbita = oranžová,
 • VI.orbita = červená.

Na použitém „čakrovém“ označení orbit můžeme vidět, že univerzální poučka: „Jak nahoře, tak dole.“ má své uplatnění i v této problematice. Ještě se k němu vrátíme v této rubrice v příspěvku Magické čtverce jako prezentace informací o hmotě. Princip řízení atomu níže uspořádané hmoty (neživé hmoty) a výše uspořádané hmoty (živé hmoty) se liší. Jednak atomy níže uspořádané hmoty nemají „nultou“ orbitu a jednak jejich elektrony na orbitě tzv. vibrují. Padají směrem k jádru a jsou vráceny zpět. Tento proces se uskutečňuje tak dlouho, dokud to uspořádání elektronu či atomu jako celku umožňuje. Vibraci lze jednoduše popsat následovně:

 • e(1) se pohybuje na orbitě a v souladu s principem řazení hmoty se snaží navázat na p(2), který je vázán n(3),
 • ve vzdálenosti 1/3 od jádra dochází k vyrovnání vztahu mezi antisubstancí Univerza a ostatními substancemi Univerza (prvosubstancí, energiemi, předhmotou a hmotou),
 • a to tak, že n(3) vypudí energie, které mají uvedenou rovnováhu porušit a vrátit e(1) na orbitu,
 • přitom platí, že energie vypuzené směrem k e(1) jsou slabší než energie, které e(1) právě užívá, a jejich sílu určují e(1) na vnější orbitě,
 • současně se ocitá n(3), zbavený uvolněné energie, ve stavu maximální nevyrovnanosti,
 • proto naváže energie z okolních zásobovacích částic a ty zase naberou potřebné energie z rozebíraných energetických paprsků v souladu s principem řazení energií.

Možná už nikomu nepřijde zvláštní, když i nyní uvedeme, že člověk je schopen ovlivňovat také tyto procesy láskou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *