Magické čtverce jako prezentace informací o hmotě

Tzv. magické čtverce prezentují informace o hmotě a hmotném bytí tak, jak je známe z pohledu člověka. Zatím bychom je shrnuli následovně:

 1. 3. až 7.řád matice vzestupně představuje:
  1. Provozní cyklus atomární hmoty v oblasti energií bílého spektra, tj. energií, které podporují vznik a existenci života na planetě Zemi. Na I.orbitě však není provozní etapa atomární hmoty vyjádřena maticí 2.řádu, ale rovnostranným trojúhelníkem, který popisuje strukturu hmoty od nejjemnějších částic, majících už vlastnosti hmoty, po hmotu uspořádanou do atomu. Dalo by se říci, že I.orbita vyjadřuje otevření se Jednoty (Zdroje), které se ve vyšších řádech projevuje jako Oddělenost (Rozmanitost), aby se nakonec mohla atomární hmota „zhroutit“ – vrátit se zpět k Jednotě (Zdroji), aby mohla být rekonfigurována a opět použita – oddělena. Z tohoto pohledu můžeme vnímat jakýkoliv popis atomu jako jeden z mnoha pohledů na Vše, jako jeden z mnoha jazyků, kterým je možné hovořit o Všem. Myslíme si, že takto, coby jedna z možností, by měly být chápány i všechny výklady předkládané některými přírodovědci. Možná, že by pak konečně přestali být tolik zahleděni do sebe a všimli by si, že existují i jiné rovněž velmi inspirující a prakticky využitelné popisy nejen atomu. Nás zaujal například buddhistický model, o němž také pojednáváme v „životu člověka“. Domníváme se, že obsahuje univerzální řešení 4 základních problémů „vědecké“ fyziky: silných a slabých jaderných sil, gravitace a elektromagnetizmu.
  2. Základní stupně zahuštění atomární hmoty od stupně: modrý.
 2. 3. až 5.řád matice vyjadřuje:
  1. Rozsah zahuštění hmoty, který je podstatou existence výše uspořádané hmoty neboli života (viz sekce Východiska, stránka Co nazýváme „životem“).
  2. Druhy informací a místa jejich uložení v hmotném těle člověka: Matice 3.řádu zastupuje informace uložené v mozkovém kmeni. Souvisejí se základními životními funkcemi. Matice 4.řádu se vztahuje k přechodovým informacím uloženým v mozečku a tvořícím spojnici mezi nehmotným a hmotným světem informací. Matice 5. řádu pak představuje informace uložené ve velkém mozku včetně těch, které si do něj ukládá Tvořivý duch.
 3. Číselné hodnoty v matici daného řádu; vztahy mezi nimi a středem matice prezentují:
  1. Vztahy energií a informací: Hodnoty vyšší než hodnota středu vyjadřují „silnější“ informace, k jejichž otevření jsou potřeba „slabší“ energie s vyšší přesností, a naopak. Dle našeho názoru můžeme v tomto jevu najít jeden z univerzálních principů působení homeopatických prostředků.
  2. Způsob zahušťování hmoty: V rozsahu matice 3. až 5.řádu se hmota zahušťuje zvyšováním počtu částic v daném prostoru. Od matice 5.řádu však není seřazení hodnot vůči středu pravidelné, což vyjadřuje, že se začíná projevovat změna způsobu zahušťování. U matice 7.řádu, tj. na hranici bílého spektra, se zmiňovaný proces zahušťovaní uskutečňuje již pod silným vlivem energií tzv. černého spektra, a proto se vyznačuje mnoha nepravidelnostmi. Pro úplnost dodáváme, že v oblasti černého spektra se hmota nezahušťuje zvyšováním počtu částic, nýbrž jejich vzájemným spojováním a zmenšováním prostoru, který vyplňují, až k zahuštění na úroveň tzv. černých děr popřípadě na úroveň vedoucí k tzv. Velkému třesku…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *