Třetí energie versus středové energie

Vracíme se k pojmu „třetí“ energie. Myslíme si, že tento pohled přesahuje duální chápání světa. Proto ho považujeme spíše za jednu z pomůcek – za jeden z obrazů, který nám má pomoci vstoupit do vyšších oblastí naší existence. „Třetí“ energie tedy nevnímáme jako tzv. středové energie. Domníváme se totiž, že láska se sice může skrze energie projevit, ale sama o sobě energií není. Kdybychom měli pro vyjádření podstaty lásky použít nějaký fyzikální termín, pak bychom z těch, které uvádíme v knize „Život člověka“, vybrali „látku“ označenou jako antiprasubstance. Z tohoto pohledu bychom mohli lásku nazvat nástrojem spirituální alchymie anebo obrazně „třetí“ energií, která transmutuje naše myšlenky a emoce…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *