Morfické pole a nehmota

Morfické pole neboli „něco“, co dává hmotě formu (řecky morphis), je tím, co nazýváme nehmotou Univerza. Nehmotné uspořádání (vlastnosti morfického pole) určují, jaké bude hmotné uspořádání (hmotné – hmotně vnímatelné, skrze hmotu vnímané – vlastnosti hmoty). Současná věda popisuje hmotné uspořádání veličinami: hmotností, délkou, rychlostí, teplotou, radiací, hustotou, poločasem rozpadu atd. Nehmotné uspořádání neboli vlastnosti morfického pole, které jsou na univerzální úrovni dány vztahy mezi antisubstancí Univerza, prvosubstancí, energiemi a předhmotou a které shrnujeme do pojmu zahuštění, většinou považuje za „paranormální“ jevy nebo nesmysly. Přitom i tyto vztahy jsou součástí tzv. přírodních zákonitostí a každá Bytost (Duch) s nimi neustále vědomě či nevědomě pracuje. V tomto smyslu Bytosti včetně lidí nepodléhají přírodním zákonitostem, ale působí na jejich projevy. Mohou je oslabovat nebo posilovat v míře, která odpovídá jejich systémovému poznání a v případě člověka také jeho životnímu záměru…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *