Proč lidé stahují z internetu bez poplatku

Z určitého pohledu může být stahování z internetu za poplatek systémovou chybou. Jak to myslíme? Tato společnost povýšila ekonomické zákony nad poznání, okleštila je a účelově upravila. Tak vzniklo nepřirozené ekonomické a následně společenské prostředí (viz rubrika O lásce, příspěvek Univerzální globalizační platformou je láska). Hlavní úlohou ekonomického systému má být zajištění základních životních potřeb každému člověku, tj. stravy, bydlení a ošacení. A to dočasně, než se naučí uspokojovat tyto potřeby jako jednotlivec nebo ve skupině zejména svou duchovní silou-láskou a svými dovednostmi v práci s nehmotou (zjednodušeně energiemi). Neustálý příklad, že to je možné, nám poskytují třeba jogíni – to je jeden z jejich významných úkolů. Čím více se budeme umět tímto způsobem o sebe postarat, tím více budou ztrácet všechny ekonomické „pravdy“ založené na tom, že je něčeho málo, svou zneužívající-manipulativní sílu. Duchovní rozvoj je základním nástrojem odstranění společenských i ekonomických krizí. Současná „vyspělá“ společnost však tento systémový nástroj podceňuje a ignoruje. Proto má tolik problémů. Rozvoji duchovní podstaty člověka včetně lásky nepřikládá význam, který mu systémově náleží. Duchovní negramotnost – neznalost či odmítání nehmotných principů bytí včetně lásky – v nás vyvolává strach o holou existenci. Vede nás k domněnkám, že něčeho je málo a že jediným způsobem, jak smyšlený nedostatek vyřešit, je získání a vybojování co nejvíce hmoty pro sebe a co nejvíce moci nad druhými (doma, v práci, při zábavě, všude…).

Společnost, která sama sebe označuje za svobodnou, paradoxně vytváří další druh totality a toto jednání skrývá za tzv. ekonomický růst. Aniž si to připouštíme, většina z nás, ať bohatí či chudí, žijeme ve stále větších a stále více omezujících táborech generujících moc, zisk a strach, v nichž se jeden bojí druhého a navzájem se snaží o vše obrat neboli spolu „soutěží“. Mnozí odborníci pak nehledají řešení, jak se z nich dostat ven, jak je nahradit něčím přirozeným, jak se osvobodit, jak dát lidskému životu jiný rozměr a uvést ho do tvořivé rovnováhy, ale jak tyto generátory nesmyslného a kontraproduktivního jednání co nejdéle zachovat. Neuvědomují si, že také oni se stali zajatci moci, zisku a strachu. A tomu odpovídají i výsledky jejich práce – většinou není co obdivovat. Stávající ekonomický model a hromada „sofistikovaných látajících“ reforem jsou proto významným projevem naší nedokonalosti. Nepřítel reprezentovaný sovětským komunismem „kamsi“ zmizel a pokřivený tržní systém, „kdysi“ tak účinný (a nejen on), obnažuje celou řadu svých už jasně viditelných systémových chyb. Pokrok nelze zastavit, hlavní vývojová hnací síla posledního století, založená na soutěži mezi kapitalismem a komunismem, ztratila dech. Ani „vítěz“ už nemá co nabídnout. Svobodu, kterou dříve představoval, nebezpečně tlačí do kouta. Je potřebná změna a ta pomalu přichází. Lidstvo se má nyní posunout kupředu skrze intenzivní zkoumání duality reprezentované nehmotou a hmotou, které je však potřeba vnímat jako spolupracující systémy a nikoliv systémy soutěžící, snažící se jeden druhého odstranit. Přitom systémovým etalonem rovnováhy a tedy i nejúčinnější a nejrychlejší cesty za poznáním, svobodou, spokojeností a zdravím, je míra lásky obsažená v dané společnosti a její základní jednotkou je míra jejího projevení jednou lidskou bytostí. Čím více se budeme tomuto univerzálnímu prostředí vzpouzet, tím více problémů budeme mít. To je sice zákonitost, s níž se vyrovnáváme už celá tisíciletí, ale novum současné doby spočívá v intenzitě a rozsahu jejího působení. Díky existenci globální společnosti, založené na opačných principech, tj. na touze po moci a hmotě, v podstatně větším měřítku pociťujeme a pocítíme každou odchylku od tohoto systémového pohledu.

Sebepoškozující a ničivé účinky nepřirozeného chování skupin i jednotlivců se nás dotýkají bez rozdílu vzdálenosti a velmi rychle. Jedním z nich je také snaha o neustálé zvyšování zisku a moci prostřednictvím digitalizace, prostřednictvím informačních a komunikačních systémů. K tomuto účelu tyto systémy neslouží. V souladu s principem Poznání je jejich systémovým posláním šíření informací. Je-li tomu jinak, stávají se informace v nich obsažené, ať jsou o čemkoliv, předmětem nesystémového chování, například „nelegálního“ stahování z internetu, kterému není možné zabránit jinak než odstraněním jejich nesystémových vlastností. Je na správcích těchto informací, aby nastavili jejich parametry včetně finančních systémově, pak může být nesystémová činnost utlumena. Není-li tomu tak, je hledání zloděje v tomto nesystémovém prostředí dvousečnou zbraní. Taková situace rovněž přispívá k navyšování nákladů na nadměrnou ochranu nesystémových informací, což vyvolává další nesystémový tlak na stahování. Na druhé straně si myslíme, že na internetu není ani jedna informace, bez které se nemůžeme obejít a která se nedá získat jinak a jinde. To je láskyplné-systémové opatření… Během posledních staletí člověk získal ohromné množství informací o hmotě. Je proto logické, že je využil a že dokázal s hmotou pracovat mnoha způsoby, dříve v naší civilizaci nevídanými. Na druhé straně však na Sebe nabalil, díky svému neúplnému skrze zisk a hmotu „všespasujícímu“ pohledu, řadu politických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších problémů, dříve v naší civilizaci rovněž nevídaných. Jedná se o problémy, které nás bytostně ohrožují, omezují naší svobodu a blokují náš vývoj. Existují přece i jiné a nikoliv neslučitelné přístupy. Myslíme si, že nastal čas intenzivněji a ve větší míře využívat tuto systémovou rozmanitost a spojovat zdánlivě nespojitelné. Jak už jsme shora naznačili, na této nové objevné cestě má být strategickou komunikační platformou uznání prioritní úlohy lásky v lidském bytí a uznání nehmotné podstaty naší existence jako partnera hmotných přístupů. Jakmile ji začneme naplňovat, přestane být „stahování z internetu za poplatek systémovou chybou“…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *