Je lidstvo, coby „nevydařený“ experiment, určeno k zániku?

Myslíme si, že lidské pokolení není nevydařeným experimentem. Prostě jsme se rozhodli poznat realitu z pohledu honby za majetkem, hmotou, slávou a ziskem. Pár takto strávených tisíciletí není na škodu. Mnoho z nás poznalo, s čím nemělo dostatečnou zkušenost, a uvědomilo si, jaké to má plusy a mínusy. Nyní víme, že si dočasný lidský život umíme představit i jinak, postavený na jiných principech. Dokonce samo lidské tělo nám nabízí velmi zajímavé a pozoruhodné možnosti. Možnosti, které tato civilizace jako celek dosud nevyužila. Domníváme se však, že během několika dalších tisíců let k tomu dojde, ale tohoto podstatně odlišného poznávacího procesu se budou moci zúčastnit ti, kteří budou schopni přijmout a nést více odpovědnosti za své dočasné lidské tělo a na něj navazující planetární prostředí – ti, kteří projeví míru lásky přiměřenou svobodě a dovednostem, jež jim pak budou moci být nabídnuty. Nasvědčují tomu nejen společenské ale i planetární změny. Do lidských životů vstupuje stále více vyspělých-znalých bytostí a pozemská příroda začíná pomalu ale jistě měnit svůj charakter, což bude mít zásadní vliv i na tzv. normy, kterými současná hmotná a na zisk orientovaná společnost omezuje své poznání. Technické normy nevyjímaje. Přírodní zákonitosti se však nezmění, jenom „normálně“ ukáží hmotně zaměřeným svou dosud „paranormální“ stránku, kterou tak vytrvale odmítají. Kdo nezíská přístup k vyšším schopnostem uplatnit působení svých myšlenek a emocí v souladu s láskou, k příslušným dovednostem v práci s nehmotou (zjednodušeně energiemi), nepřežije na této planetě a ani se na tuto planetu nedokáže vtělit. Takže pokud „nevydařený experiment“, tak nikoliv obecně lidský ale osobní – konkrétní bytosti. Ani v tomto případě bychom však nevolili tak silná slova. Chyba je jednou z přirozených součástí našeho poznávacího procesu (druhou je touha po novém). V Univerzu je jistě mnoho dalších možností, jak se v dané vývojové etapě posunout dále, stane-li se dříve nebo později láska naším hlavním principem…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *