Prvky životního stylu a láska

Systém, Příroda, Stvořitel, Bůh nikoho nezvýhodňuje. Bytost má proto k dispozici jednoduchý nástroj, jehož pomocí si může neustále ověřovat právě pro Sebe, kam se její život, její lidská pouť za poznáním, ubírá. Je tak srozumitelný a lehce uchopitelný, že dnešní člověk žijící ve světě plném složitostí vytvářených nánosy ryze hmotných a ziskuchtivých představ, často nemůže uvěřit, že cesta ke štěstí může být tak přímočará a jasná. Těmi univerzálními – Božskými – nástroji jsou spokojenost a zdraví. Každý z nás je dokáže nejen sledovat ale i ovlivňovat. Rovněž k tomuto účelu slouží všem dostupné prostředky. Nazýváme je prvky životního stylu. Užíváme-li je přirozeně, míra naší spokojenosti a zdraví našeho dočasného lidského těla se zvyšuje.

K základním prvkům životního stylu řadíme:

  1. myšlení,
  2. emoce,
  3. potraviny a nápoje,
  4. prostředí,
  5. pohyb a
  6. odpočinek.

V případě nerovnováhy – nemoci – se stávají jedním ze 3 nezastupitelných nástrojů přirozené léčby. Prostřednictvím těchto 6 prvků tvoříme svou spokojenost a zdraví svého těla – své štěstí. Zatímco první dva prvky, tj. myšlení a emoce, se vztahují výhradně k bytosti a mají ryze nehmotnou povahu (zjednodušeně energetickou), ostatní prvky úzce souvisejí s tělem a jsou tedy neoddělitelně spojeny s hmotou. Alespoň z pohledu člověka… Z univerzálních principů také vyplývá, že nehmota řídí hmotu (viz sekce Principy, stránka Vztahy mezi činiteli Univerza), a toto pravidlo se promítá i do vztahů mezi prvky životního stylu. Na jedné straně stojí myšlení a emoce a na straně druhé ostatní prvky. Myšlení a emoce určují, jak budeme vyživovat tělo, v jakém prostředí budeme pracovat, trávit volný čas nebo bydlet, jak se budeme starat o pohyb svého těla a o odpočinek. Ze struktury bytosti je zřejmé (viz sekce Východiska, stránka Bytost zvaná člověk, obrázek Duše člověka), že myšlení a emoce (neboli tzv. nižší já, ego, základní poznávací algoritmy, duše bytosti atd.) jsou formovány skrze Já (neboli tzv. Vyšší Já, Mé Božství, Bytostní jádro atd.). Nástrojem Já k usměrňování myšlenek a emocí je pak láska. Spokojenost a zdraví je tedy otázkou míry námi projevované lásky, která zásadně ovlivňuje působení našich myšlenek a našich emocí a dalších prvků životního stylu jak na nás samotné, tak na naše okolí včetně lidského těla…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *