Krevní skupiny neurčují, kdo musí a nemusí jíst maso

Krevní skupiny neurčují, kdo musí a kdo nemusí jíst maso. Pouze nám napovídají, které tělo je masem zatěžováno méně a které více. Maso tedy zatěžuje organizmus každého člověka. Kdy a jak se nepřirozenost konzumovaného masa v lidském těle projeví, pak ovlivňují také další činitele, které označujme jako prvky životního stylu. Jedná se o myšlení, emoce, potraviny a nápoje (do této skupiny patří i maso), prostředí, pohyb a odpočinek. Významným faktorem ovlivňujícím funkce organizmu včetně eliminace nepřirozeného působení masa je také dovednost konkrétního člověka pracovat s energiemi a to jak bytosti samotné, tak jejího dočasného lidského těla. Čím jsou tyto dovednosti na vyšší úrovni, tím úspěšněji si daný člověk dokáže s nepřirozeností masa poradit. Jak už jsme ale mnohokrát zmínili, tyto dovednosti považujeme v prvé řadě za zkoušku, ve které má bytost ukázat, kam až sahá její vyspělost – jak s nimi umí pracovat v souladu s láskou. To platí i pro nepřirozené pojídání masa, které v tomto smyslu považujeme za náhražku, a proto je nezbytné s ním takto zacházet bez ohledu na to, jaké máme dovednosti. Kdy a jak nám nejlépe pomůže vyřešit láskyplný přístup…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *