Umělé rostlinné tuky nám neprospívají

Z hlediska současného životního stylu představují velmi podceňované riziko tzv. umělé rostlinné tukya uměle vyráběné potraviny vůbec. Jsme jimi doslova zaplavováni. Zpozornět bychom měli i proto, že chemici a lékaři se rozdělili na dva tábory, které si svými stanovisky odporují. A tak nám nezbývá než si pomoci sami, vlastní úvahou. Z našeho pohledu se mají věci takto: Aby mohly být rostlinné tuky považovány za přirozené, musí být získány přímo z rostliny a nikoliv z uměle vyrobených látek. Musí být dílem přírody, nikoliv laboratoří. Shodný vzorec ještě neznamená stejné vlastnosti. To je nedostatečný popis jakékoliv látky. Nejznámějším příkladem tohoto „nešvaru“ nám může být voda, která se vyskytuje ve 3 skupenstvích, ale s každým z nich musíme nakládat jinak, abychom je mohli přirozeně – bez poškození těla – využívat. Podobně je tomu s tzv. alotropiny. Nerespektování jejich výskytu v organizmu člověka může být příčinou vážných onemocnění nebo „nevyléčitelnosti“ některých chorob. Málo lidí si také uvědomuje, že hlavním důvodem nahrazování přírodních surovin umělými látkami je jejich podstatně levnější výroba. Nejde tedy o zdraví ale o zisk. Stejně se pak přistupuje ke zdrojům, z nichž jsou umělé látky skládány. Ekonomickým a „ekologickým“ hitem jsou odpady. Z upravených odpadů se dnes vyrábějí oděvy, auta, obaly, stavební hmoty, už zmiňované potraviny nebo hnojiva. Jenže odpad a umělá hmota je pro tělo stále odpad a umělá hmota – zatěžují ho, poškozují a ničí. Jediné, o čem můžeme diskutovat, je míra, s níž se jejich nepříznivé účinky v těle projeví, a čas, za který jejich neblahému působení tělo podlehne.

Málo z nás také chápe, že kupováním uměle vyráběných potravin podporujeme likvidaci přírody v zájmu budování nákupních, průmyslových a logistických center, která podporují tzv. ekonomický růst. Ale ne všech, jak je nám podsouváno, nýbrž jen jejich vlastníků. Takovým chováním velmi nebezpečně ohrožujeme vlastní svobodu a soběstačnost. Nepřestaneme-li, budeme jednou zajatci majitelů globálních firem, kteří budou žít v přírodních lokalitách, budou se oblékat do přírodních oděvů a budou se živit tzv. biopotravinami. Ostatní „…nechť trpí, udržují se při životě umělými potravinami a léky, závidí a snaží se…“ A pak některým z nich – těm „nejlepším“ – bude umožněno, aby „ochutnali“ zdravý život. Ale jen ochutnali, protože, co kdyby se jim zachtělo více.

Jistě, nemůžeme ovlivnit celý svět a hned, ale svůj život ANO a život svých dětí také ANO. Vše začíná jako vždy u Sebe, zlé či dobré. To je naše svobodná volba a zároveň odpovědnost. Na tomto místě bychom chtěli připomenout, že zdraví coby stav našeho těla je sice podstatnou částí šťastného lidského bytí ale stále jenom jeho částí. Zdraví si nelze udržet bez spokojenosti – bez přirozeného duchovního stavu Tvořivého ducha, bez tzv. dobré psychické kondice. Proto musí nespokojení investovat mnoho peněz a času do zachování svého zdraví. Ani bohatství nezajistí dlouhodobé a pevné zdraví. Opačné tvrzení je pouhou iluzí, která nás má přivést k myšlence, že zdraví se dá koupit a že bychom měli co nejvíce svých prostředků investovat do životních a zdravotních pojistek všeho druhu a do nákupů v lékárnách. Společným klíčem ke spokojenosti i zdraví, ať bohatých či chudých, je však láska, kterou můžeme naplňovat skrze přirozený životní styl a přirozenou léčbu…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *