Co je „přirozená léčba“

Přirozená léčba zahrnuje současné uplatnění tří systémových nástrojů. Prvním z nich je zvyšování míry systémového poznání nemocného neboli rozšiřování jeho univerzálních poznatků, zejména o lásce a nehmotě (zjednodušeně o energiích), a jeho schopnosti uplatnit je ve vlastním životě. Bez tohoto poznání není možné vyléčit žádnou nemoc. Druhý nástroj představuje omezování a odstraňování projevů nepřirozeného životního stylu nemocného a třetím je odstraňování nepřirozených odpadů (cyst, myomů, nádorů, virů…) z těla nemocného a mírnění jejich projevů přirozenými nástroji neboli přirozená očista těla. Všechny tři nástroje musí být použity současně, jinak účinnost a úspěšnost léčby zásadně klesá. „Moderní“ zdravotnické systémy uplatňují především poslední nástroj a ještě nepřirozenými způsoby. To je dáno jejich ryze hmotným zaměřením a silnou orientací na zisk, které vedou k omezování jejich nejdůležitějšího činitele uplatňujícího léčbu – lékaře. Proklamované cíle a reálné nástroje těchto systémů jsou tak v hlubokém rozporu. V posledních desetiletích se západní medicína setkává častěji s léčebnými postupy, jejichž účinky prý nedokáže vědecky vysvětlit. Tyto metody jsou mnohdy podrobovány destruktivní účelové kritice, protože mají jednu „velkou nevýhodu“. Jsou jednoduché, levné a snadno dostupné. Nezapadají do velkého byznysu, jehož předmětem se staly, bohužel, i spokojenost a zdraví člověka. Co je příčinou jejich kladných účinků na spokojenost a zdraví člověka, však hmotná věda dosud uspokojivě nevysvětlila a možná ani nechce vysvětlit. Často se hovoří o záhadných energiích, polích nebo vibracích obestřených rouškou tajemnosti a složitosti. Podle našich poznatků jsou tyto „vědecky neprokázané“ léčebné metody založeny na využívání přirozených vlastností přírodních hmot (živé a neživé přírody), které přirozeně navazují na funkce orgánů (systémů) lidského těla, tj. nepoškozují ho a neničí, a na schopnosti terapeuta přirozeně podporovat funkce organizmu usměrňováním přirozených toků nehmotných energií do těla nemocného.

Bohužel, tyto dovednosti jsou některými vědci označovány za podvrhy, nesmysly a podobně, ačkoliv sami a svými postupy nedokáží tyto jevy vyvrátit. Nechtějí připustit, že užívání a působení nehmotných energií je přirozenou součástí lidského života jenom proto, že to sami neumí, nebo proto, že by to omezovalo jejich moc, bohatství a společenské postavení. To vysvětluje, proč se objasnění podstaty těchto jevů nachází zpravidla mimo dosah současné vědy. Úspěšnost „zázračných“ léčebných postupů totiž vychází z uplatnění principů Univerza, hlavně vztahů mezi nehmotou a hmotou, řídícím a řízeným prvkem, a poznatků o lásce, osvobozující síle každého jednotlivce. Není potřeba v tom hledat složité mechanizmy. Zde leží klíč v boji s rakovinou a dalšími těžkými nemocemi. „Moderní sofistikované“ metody výzkumu a léčby chorob sice přinášejí řadu informací o lidském těle, přesto na spokojenost a zdraví člověka nemají očekávaný vliv. Existují podstatně jednodušší, levnější a účinnější způsoby, jak omezit výskyt těžkých nemocí a nemocnosti obecně a jak nepoškozovat organizmus při léčbě. Přirozený životní styl a přirozená léčba jsou tou správnou, systémovou cestou, která může významně přispět k uvolnění jak obrovských finančních a materiálních zdrojů, tak nesmírného potenciálu mnoha výjimečně nadaných a schopných jednotlivců. To vše by pak mohlo být využíváno k dalšímu rozvoji poznání a zvyšování kvality života, nikoliv ke složité, nákladné a bolestné likvidaci zbytečných onemocnění popřípadě „vzývání“ falešného boha pokroku – ekonomického růstu. „Bohužel“, přirozené metody vedou ke snížení zisků zdravotnického průmyslu ale i dalších odvětví ekonomicky tyjících z lidské neznalosti a nesvobody. To jsou skutečné nemoci naší civilizace – parazitování, ničení a sebepoškozování prezentované jako „nutná“ daň pokroku a prosperitě. Je na každém z nás, do jaké míry se necháme ovládat, do jaké míry se necháme zneužívat skrze svá těla…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *