Léčba a láska

Často se hovoří o tom, že nejúčinnějším nástrojem léčby je láska. I my tento poznatek zdůrazňujeme při každé příležitosti. Možná by bylo vhodné doplnit, že může vyléčit pouze Moje láska. Láska druhé bytosti, člověka nevyjímaje, mi může vytvářet „jenom“ příznivější podmínky k léčbě, může mi „jenom“ usnadnit cestu ke spokojenosti a zdraví a může mi být „jenom“ příkladem, jak lásku k léčbě využít. Proto bychom neměli spoléhat jenom na druhé. Samozřejmě, můžeme mít problémy, které nejsme schopni sami odstranit. V takovém případě je pomoc žádoucí, ale stále nepostačující k vyléčení. Bez našeho láskyplného přístupu budeme poskytovanou pomoc přijímat obtížněji nebo ji dokonce budeme zcela potlačovat, ať už si to budeme uvědomovat či nikoliv. Nemoc se časem znova objeví v téže nebo v jiné formě.

Shora uvedené je tím hlavním důvodem, proč stavíme rozšiřování systémového poznání na první místo mezi nástroji přirozené léčby. Hlavním předmětem této klíčové aktivity je získávání poznatků o lásce a nehmotě a vytváření vlastních zkušeností při práci s láskou a nehmotou. Bez tohoto vlastního poznání nemůžeme být schopni vybrat sami sobě odpovídající způsob přirozeného životní stylu a přirozeně ho uplatnit. Ani posoudit návrhy druhých v tomto směru. Stejně nedokážeme přirozeně vyhodnotit a přijmout metody očisty těla (farmaka, byliny, Su Jok, baňkování, chirurgický zákrok…), které pro nás mohou připadat v úvahu a kterým se v rámci léčby podrobíme.

Bez lásky jsou cesty ke spokojenosti a zdraví křivolaké a strmé. A kam nakonec dovedou? Zpět k lásce…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *