Krátké zamyšlení nad léčbou a léčivem, lékem

Součástí definice léčby uváděné v odborné literatuře je věta: „…léčba, je proces, který má odstranit chorobu, chorobný proces nebo jinou poruchu zdraví a odstranit nebo zmírnit jejich projevy…“ V tomto duchu je za léčivo považována: „…léčivá látka nebo směs léčivých látek určená k podávání lidem k prevenci, léčení, mírnění chorob a jejich projevů…“ a lék je z tohoto pohledu vlastně totéž. Jak vidíte, není v žádné z těchto definic nic o tom, že by měly léčba nebo lék (léčivo) danou nemoc rozvíjet (komplikovat, podporovat…) nebo přidávat další nemoci. Když si však přečteme pasáž „Kontraindikace“ v příbalovém letáku k léku (léčivu), zjistíme, že mnoho léků (léčiv) tuto vlastnost má. Tak jsou určeny k léčbě nebo ne? Nebo jsou snad léčba, lék (léčivo) něčím jiným, než je shora uvedeno? Na tomto příkladu můžeme vidět, kam nás může přivést ignorace vlastní dobře promyšlené definice nebo kam vede, slušně řečeno, hromadné zavádění výjimek.

Příčinou těchto systémových chyb je právě nedostatek lásky – touha po úspěchu, chamtivost, nesnášenlivost atd. Důsledkem pak jsou nízká účinnost léčby, zbytečně vysoké náklady na léčbu a obrovská a častá nemocnost. „Léčba“ takovými léky (léčivy) by měla být ve vyspělé-láskyplné společnosti výjimkou nikoliv pravidlem. Současnou velmi nepříznivou situaci však nemohou změnit jenom vědci svázaní účelovou legislativou, naší nepřirozenou poptávkou a spotřebou a někteří i vlastním hmotným chtíčem. Nestačí na ni ani lékaři a další zdravotničtí pracovníci. Jednak jsou mnozí z nich omezováni podobným způsobem jako vědci a jednak tlak bezuzdné chamtivosti a z ní plynoucí ekonomické totality překročil působnost jakékoliv specifické skupiny lidí. Ohrožuje všechny. V této absurdní hře o poškozování a sebepoškozování hrajeme proto významnou negativní roli My všichni, kdo žijeme nepřirozeným životním stylem a přijímáme bez rozmyslu nebo z pohodlnosti léčbu, která podle definice vlastně léčbou není. Aby se nepříznivý stav mohl změnit, musíme začít přirozeně žít, musíme upřednostňovat přirozenou léčbu, musíme změnit svou poptávku i nabídku na přirozenou a musíme začít hlavně sami u Sebe. Nezapomínejme přitom, že klíčem k přirozenosti je láska…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *