Byliny a imunitní systém

Imunitní systém pracuje na 3 základních úrovních. První z nich představuje vnější a vnitřní povrch těla. Nezapomínejme, že jeho součástí jsou také energetická membrána těla a předhmotné tělo. Na této úrovni se uplatňují rozpoznávací systémy, jejichž úlohou je identifikace energií a hmot vstupujících do těla a jejich příprava k následnému využití organizmem nebo k jejich odstranění. Přitom část nepřirozených energií a hmot není do těla vpuštěna vůbec. Této fáze se mohou byliny účastnit jako posilující a obnovující prvek, který je schopen čistit povrch těla od ekzémů, vyrážek, povrchových ran a dalších hmotných útvarů omezujících či zatěžujících imunitní systém. Jsou používány hlavně ve formě obkladů, koupelí nebo výplachů. K harmonizaci nehmotného (zjednodušeně energetického) těla jako celku účinně přispívají rostlinná homeopatika, a proto mohou pozitivně ovlivňovat také přirozenou funkci energetické membrány a předhmotného těla. To platí pro celý imunitní systém na všech úrovních jeho působení.

Druhá „obranná“ linie je vytvářena v rozvodných systémech. V této souvislosti připomínáme, že mezi ně patří kromě lymfatického a krevního systému také nervová soustava a meridiánové dráhy. Druhá úroveň se uplatňuje tehdy, když na první úrovni nebyla nepřirozená látka rozpoznána nebo když byla do rozvodné sítě vpravena přímo, třeba injekcí nebo otevřenou ránou. Nebo, když byla vytvořena samotným tělem, tj. nesprávnou funkcí tělesných orgánů. V této fázi správná, přirozená, činnost imunitního systému přímo ovlivňuje kvalitu vstupů pro buněčné procesy a kvalitu jejich prostředí (mezibuněčného prostoru). Pokud imunita z jakýchkoliv důvodů selhává, nepřirozené látky negativně ovlivňují existenci buňky. Buňka vytváří zmetky a zamořuje jimi krevní i lymfatický systém, nedostatečně se obnovuje a zkracuje se její přirozená životnost. Někdy buňka nepřirozené působení nesnese vůbec a ihned se předčasně odpojí od nehmotného těla – odumře. Stejně mohou být nehmotnými a hmotnými bloky znečištěny-ucpávány i meridiány. Ve všech zmíněných případech proto může docházet k nadměrné neboli nepřirozené zátěži organizmu, což vede k jeho oslabování, vyšší náchylnosti k nemocem a rychlejšímu stárnutí. A právě v rozvodech mohou byliny působit velmi účinně. Nejenže rozebírají mnohé nepřirozené látky a zabraňují jejich dalšímu šíření v těle, ale také předávají organizmu přirozené stavební energie a hmoty, jež v sobě obsahují. Tělo je pak může využít pro svou obnovu jako stavební součásti vlastní hmoty nebo jako součásti podílející se na funkcích přepravních řetězců distribujících enzymy, hormony, informace, energie atd. Na této úrovni jsou nejznámějšími formami aplikace bylin čaje nebo speciální stravovací kúry, v nichž jsou byliny užívány třeba jako součást zeleninových salátů nebo se saláty připravují jenom z nich (například pampeliškový nebo kopřivový salát). Využívají se také koupele a obklady, kterými vstupují účinné látky skrze kůži přímo do krevního a lymfatického rozvodu. V případě ucpaných meridiánů mohou k jejich uvolnění přispět semena bylin přikládaná na zóny, dráhy a body podobnosti (Su Jok, čínská medicína) nebo lze použít příslušné homeopatické přípravky.

Třetí úroveň působení imunitního systému se vztahuje k buňkám. Jedná se hlavně o likvidaci už odumřelých-odpojených buněk. Na takové očistě se úspěšně podílejí například řebříček obecný, vlaštovičník větší nebo máta peprná. Existuje řada dalších velmi účinných bylin, které si v těchto případech umí poradit i s hodně zahuštěnou hmotou. Samozřejmě, že také buňka má vlastní energetický systém, který zajišťuje její přirozenou obnovu a přirozené funkce. Jeho harmonizaci mohou byliny rovněž podpořit. Podávají se jako tzv. aquazpatikum. Jedná se o bylinný odvar či koncentrát (včetně homeopatického) tvořený nehmotou (zjednodušeně energií), která dovede navazovat kvazivodu v buňkách a tak může ovlivňovat jejich energetickou konfiguraci.

Hovoříme-li o bylinách, nemůžeme bez krátké poznámky přejít jejich největší přednost. Na rozdíl od uměle vyráběných prostředků (tablet, vakcín, sprejů atd.) jsou totiž tvořeny přirozenými látkami. To jest energiemi a hmotou, které nepoškozují a neoslabují lidský organizmus. Tělo dovede tyto látky buď přirozeně využít nebo přirozeně vyloučit. Jejich zpracování je energeticky i hmotně méně náročné a jejich součásti tělo umí s vysokou účinností také recyklovat. Použité i nepoužité bylinné komponenty následně nejsou zdrojem nepřirozených odpadů vedoucích k řadě lehčích nebo těžších nemocí. Využívání bylin jak v běžném životě, tak v léčbě, je proto otázkou zdravého rozumu a nikoliv rozsáhlých výzkumů, které mají složitě a nákladně potvrdit či vyvrátit, že „tráva je zelená“. Kdo má na těchto a dalších neméně „sofistikovaných“ důkazech zájem není nutné opakovat. Bez dostatku lásky může člověk sklouznout nejen k chamtivosti, parazitování, násilí či vědomému sebepoškozování ale i k absurditám, které velmi negativně ovlivňují jeho cestu za poznáním. K zamyšlení stojí také skutečnost, že největší podíl na těchto nepřirozenostech mají ti tzv. nejvzdělanější a ti, kdo jsou hmotnou a na zisk orientovanou společností označováni jako nejlepší, úspěšní, chytří, významní…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *