Paradox termínu „alternativní medicína“

Přesné vymezení termínu alternativní medicína vůči medicíně hmotné může být paradoxně velmi nepřesné, přestože označení „alternativní“ je důsledkem snahy osvícených „nějak“ přijatelně (proti odporu mnohých) včlenit do systému hmotné léčby metody „alternativní“. Obecně je totiž velmi náročné vkládat průběžně a dodatečně do systému (v tomto případě do systému hmotné medicíny) něco, co tady bylo už dávno před ním a co jím bylo a do značné míry nadále je dlouhodobě ignorováno. Situaci komplikuje rovněž fakt, že s „alternativní“ medicínou jsou spojovány terapeutické metody, jejichž podstatu a účinek nedokáže hmotná věda svým omezujícím přístupem ke své spokojenosti vysvětlit nebo které působí proti silné orientaci tzv. moderních zdravotnických systémů na zisk. Jedná se například o akupunkturu, aquapatii, bylinné kúry, energetickou léčbu a podobně. Někteří kategorii „alternativní“ medicíny označují také jako jemná, komplementární, nekonvenční nebo přírodní medicína…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *