Jakou funkci mohou mít znamínka na lidském těle

Každý člověk má na svém těle více či méně tzv. znamínek, která jsou někdy označována jako pihy (dalším textu se budeme držet názvu znamínko). Podle jejich určení lze znamínka rozdělit do dvou skupin:

  1. znamínka podílející se na vylučování odpadů z těla a
  2. znamínka podílející se na ochraně těla před slunečním zářením.

Znamínka, která se podílejí na vylučování odpadů z těla, jsou zpravidla „spojena“ s důležitými vnitřními orgány a podporují jejich správnou funkci. Nejdůležitější znamínka se vážou na játra a ledviny. Jedná se vlastně o „povolené skládky“ těchto orgánů. To znamená, že tělo je schopno v daném místě, tj. ve znamínku, zajistit systémové uložení odpadů a jejich systémovou likvidaci – nemůže dojít k intoxikaci vlastními odpady. Znamínka se často nacházejí na protilehlé straně těla, dalo by se říci v maximální vzdálenosti od příslušného orgánu. Smyslem takového umístění je prodloužení cesty hmotného uskupení – „popelářského auta“ – tak, aby po cestě ke znamínku – „povolené skládce“ – nabralo co nejvíce odpadů. Počet znamínek na těle konkrétního jedince vyplývá ze zahuštění jeho těla a z jeho dlouhodobého zdravotního stavu. Některá znamínka jsou celoživotní záležitostí a jiná se mohou vyskytovat dočasně. Co se týče odstraňování tohoto typu znamínek, nedoporučujeme jejich likvidaci. Tím totiž dojde ke zrušení „povolené skládky“, která neohrožuje zdraví jedince. Tělo si pak dříve nebo později vytvoří náhradní znamínka, která však nemusí splňovat požadavky na „povolené skládky“ a jsou zdrojem vnitřní intoxikace. Taková situace může vést k postupné otravě orgánů (systémů) těla a k těžkým nemocem včetně rakoviny. Je také možné, že tělo nemusí mít zdroje pro vytvoření náhradního znamínka a intoxikace probíhá přímo v jednotlivých orgánech (systémech); dochází k jejich přeplnění odpady. Doporučujeme proto uvažovat o odstranění znamínka tehdy, nachází-li se v místě, kde je často poškozováno, například ve vlasech. Ale i v takovém případě stojí za úvahu, zda raději nezměnit způsob úpravy vlasů.

Znamínka, která se podílejí na ochraně těla před slunečním zářením, se vyskytují na těle člověka stejně jako znamínka předchozího typu, tj. dočasně nebo trvale. Platí, čím citlivější pokožka, tím více znamínek. Většina jedinců bílé rasy je má na těle ve větší míře, pouze jsou-li vystaveni intenzivnějšímu slunečnímu záření. Jakmile tato situace pomine, většina znamínek (ne-li všechna) se postupně vytratí. Na druhé straně stojí lidé zpravidla se zrzavými vlasy, jejichž pokožka bývá velmi citlivá. Tito jedinci mívají jemnou bílou kůži, která reaguje rychle a intenzivně na sluneční svit, a proto jsou znamínka jejich celoživotními „průvodci“. Funkcí takových znamínek je poskytování rychlé a účinné ochrany vysoce citlivé pokožce, která sama o sobě nestačí včas reagovat na nadměrný sluneční svit. Jejich odstraňování považujeme rovněž za nevhodné a také může vést k vážným onemocněním. Ze shora uvedeného plyne, že sluneční záření může poškodit lidské tělo. Přitom se často hovoří o tom, jak je člověku prospěšné, kolik potřebné energie a hmoty mu poskytuje nebo jak účinným léčebným prostředkem může být. Na toto téma se vedou i vášnivé diskuze. Třeba o tzv. „dívání se do Slunce“ nebo „zásobování mozku fotony“ skrze oči. Proč a kdo by se tedy měl před Sluncem chránit? Je to jednoduché. Naše bytí má individuální charakter. Ideálním stavem by bylo, kdybychom dosáhli takové vyspělosti a takových dovedností, které by nám umožnily plně využívat sluneční záření neboli ho zvládat vlastní duchovní (zjednodušeně energetickou) silou v celém jeho energetickém a pak i hmotném rozsahu. To však většina z nás neumí nebo zatím neví, jak na to. Nicméně, každý z nás má k tomu předpoklady a je pouze na něm, jestli se bude takto zdokonalovat. Samozřejmě, bude muset jít svou cestou a svým tempem. Napodobovat druhé bez vlastní úvahy, bez vyhodnocení vlastních možností, nemusí být tím nejšťastnějším řešením. Současně doporučujeme, aby každý neustále konal v úzkém spojení s láskou, neboť ta bude jeho účinným rádcem, kormidelníkem a světlem…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *