Viry jako regulátory lidského chování

Viry jsou jedním z regulátorů chování člověka. V případě nepřirozeného konání upozorňují jedince, že jedná v rozporu s Principy Univerza, zejména s láskou – rovnováhou. Podstatou působení virů je vztah mezi nehmotou (včetně energií) a hmotou prostředí, ve kterém se aktuálně nacházejí, a nehmotou a hmotou jejich těla. V okamžiku, kdy se vir ocitne v prostředí, jež svými vlastnostmi aktivuje jeho činnost – zanesení svého kódu do DNA „oběti“, dochází k napadení daného prostředí – buňky – virem. Jsou tedy fáze existence viru, kdy se vir nachází v pasivním režimu, nebo fáze, kdy aktivně působí na své okolí. Proto viry nazýváme fázovými organizmy. A dalo by se také říci, že reagují na fáze naší lásky – rovnováhy…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *